Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

http://m.likumi.lv/doc.php?id=303640

 1. -  9. klasēm mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.
 

Iespējamais atbalsts skolā attālinātas apmācības laikā

  1. Skolas psiholoģe L. Tumašova un sociālā pedagoģe V. Vjakse:

Iespējams vecākiem un skolēniem saņemt attālinātas konsultācijas (sazinoties e-klasē vai telefoniski) problēmsituāciju vai krīzes situāciju gadījumos.

  1. Pedagoga palīgs A. Laškova:

Tiek piedāvāts atbalsts 1. - 6. klašu audzēkņiem mācību procesā (ja nepieciešams – rakstiet e-klasē vēstuli skolotājai).