Valsts pārbaudes darbu norise 2019./2020. m. g.

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem.
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
  • matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem.
Diagnosticējošie darbi notiek:

  •       latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;
  •      matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 27. februārī;
  •      dabaszinībās (rakstiski) – 2020. gada 5. martā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasēm par vispārējās pamatizglītības ieguvi.

Eksāmeni notiek:

  •       latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
  •      vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 27. maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28. maijā;
  •      matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 2. jūnijā;
  •      Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2020. gada 9. jūnijā.