Kalendārs

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

01.06.2021
07.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

01.06.2021
11.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

02.06.2021
08.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

02.06.2021
12.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

03.06.2021
09.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

03.06.2021
13.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

04.06.2021
10.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

04.06.2021
14.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

05.06.2021
11.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

05.06.2021
15.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

06.06.2021
12.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

06.06.2021
16.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

07.06.2021
13.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

07.06.2021
17.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

08.06.2021
14.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

08.06.2021
18.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

09.06.2021
15.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

09.06.2021
19.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

10.06.2021
16.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

10.06.2021
20.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

11.06.2021
17.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

11.06.2021
21.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

12.06.2021
18.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

12.06.2021
22.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

13.06.2021
19.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

13.06.2021
23.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

14.06.2021
20.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

14.06.2021
24.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

15.06.2021
21.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

15.06.2021
25.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

16.06.2021
22.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

16.06.2021
26.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

17.06.2021
23.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

17.06.2021
27.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

18.06.2021
24.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

18.06.2021
28.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

19.06.2021
25.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

19.06.2021
29.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

20.06.2021
26.06.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

20.06.2021
30.06.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

21.06.2021
27.06.2021

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

22.06.2021
28.06.2021

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

23.06.2021
29.06.2021

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

24.06.2021
30.06.2021

Kalendārs