Kalendārs

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

01.01.2021
07.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

01.01.2021
11.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

02.01.2021
08.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

02.01.2021
12.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

03.01.2021
09.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

03.01.2021
13.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

04.01.2021
10.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

04.01.2021
14.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

05.01.2021
11.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

05.01.2021
15.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

06.01.2021
12.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

06.01.2021
16.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

07.01.2021
13.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

07.01.2021
17.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

08.01.2021
14.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

08.01.2021
18.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

09.01.2021
15.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

09.01.2021
19.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

10.01.2021
16.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

10.01.2021
20.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

11.01.2021
17.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

11.01.2021
21.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

12.01.2021
18.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

12.01.2021
22.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

13.01.2021
19.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

13.01.2021
23.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

14.01.2021
20.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

14.01.2021
24.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

15.01.2021
21.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

15.01.2021
25.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

16.01.2021
22.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

16.01.2021
26.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

17.01.2021
23.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

17.01.2021
27.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

18.01.2021
24.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

18.01.2021
28.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

19.01.2021
25.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

19.01.2021
29.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

20.01.2021
26.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

20.01.2021
30.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

21.01.2021
27.01.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

21.01.2021
31.01.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

22.01.2021
28.01.2021

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

23.01.2021
29.01.2021

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

24.01.2021
30.01.2021

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

25.01.2021
31.01.2021

Kalendārs