Kalendārs

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

01.09.2021
07.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

01.09.2021
11.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

02.09.2021
08.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

02.09.2021
12.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

03.09.2021
09.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

03.09.2021
13.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

04.09.2021
10.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

04.09.2021
14.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

05.09.2021
11.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

05.09.2021
15.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

06.09.2021
12.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

06.09.2021
16.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

07.09.2021
13.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

07.09.2021
17.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

08.09.2021
14.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

08.09.2021
18.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

09.09.2021
15.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

09.09.2021
19.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

10.09.2021
16.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

10.09.2021
20.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

11.09.2021
17.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

11.09.2021
21.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

12.09.2021
18.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

12.09.2021
22.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

13.09.2021
19.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

13.09.2021
23.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

14.09.2021
20.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

14.09.2021
24.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

15.09.2021
21.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

15.09.2021
25.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

16.09.2021
22.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

16.09.2021
26.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

17.09.2021
23.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

17.09.2021
27.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

18.09.2021
24.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

18.09.2021
28.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

19.09.2021
25.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

19.09.2021
29.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

20.09.2021
26.09.2021

Latvijas puzles likšana. /caur mācību stundām/

20.09.2021
30.09.2021
09:00 - 15:00
5. - 6. kl. skolēni

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

21.09.2021
27.09.2021

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

22.09.2021
28.09.2021

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

23.09.2021
29.09.2021

Mācību sasniegumu dinamika 5. – 9. klasēs (apkopošana)

24.09.2021
30.09.2021

Kalendārs