Kalendārs

Ķīmijas olimpiādes 2. posms 9. kl.

04.02.2020
09:45 - 13:45

100 dienas skolā.

05.02.2020
11:40 - 13:30
1. klases

Skatuves runas konkurss 5. - 9. kl.

05.02.2020
12:30 - 14:00

Projektu diena.

05.02.2020
12:40 - 15:00

Starpnovadu skolu sacensības telpu futbolā.

06.02.2020
10:00 - 14:30

Skatuves runas konkurss 1.- 4. kl.

06.02.2020
10:00 - 12:00

Izrāde “Plastmasas huligāni” 1.-4.kl.

07.02.2020
10:00 - 11:00

Pedagogiem tālākizglītības kursi

10.02.2020
12:30 - 16:50
Organizē Izglītības kvalitātes valsts dienestsīstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Filma “Piļsāta pi upis”” , projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros

10.02.2020
13:00 - 15:30
6. -9.kl.

Atstarotāju veidošanas meistarklase. 112 dienas ietvaros, sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes, Preiļu iecirkni

11.02.2020
13:00 - 14:00
6. b klase

112 dienas ietvaros, tikšanās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Latgales reģiona brigādes, Preiļu daļas pārstāvjiem

11.02.2020
14:20 - 15:00
5. -6. klases

“Mazā raganiņa” Latvijas Leļļu teātra izrāde, projekta “Latvijas skolas soma “ ietvaros.

11.02.2020
15:30 - 17:30

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu - latviešu valoda -mutvārdu daļa 3. klasēm

12.02.2020
09:00 - 10:30

Ēnu diena 5.- 9.kl.

12.02.2020
09:00 - 17:00

Latgales reģiona skolu sacensības basketbolā

12.02.2020
10:00 - 14:00

Glītrakstu konkurss 2. klasēm

12.02.2020
11:40 - 12:20

Drošā interneta diena. "Sargā sevi internetā" 3. klasēm

13.02.2020
09:00 - 14:00

27. „Vārkava balvas” izcīņa vieglatlētikas trīscīņā

14.02.2020
10:00 - 18:00

Valentīndiena 1.- 9. kl.

14.02.2020
12:10 - 13:20

Aptauja par karjeras izglītību un rezultātu izvērtēšana 8. klasēm

17.02.2020
09:00 - 15:00

Drošā interneta diena. "Sargā sevi internetā" 5. klasēm.

17.02.2020
09:00 - 15:00

Skatuves runas konkursa 1. kārta

17.02.2020
11:00 - 14:00

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam "Saule vija zelta rotu"

18.02.2020
11:00 - 15:00

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasēm

19.02.2020
10:00 - 13:00

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu - latviešu valoda - rakstu daļa 3. klasēm.

20.02.2020
09:00 - 13:00

Piedalīšanās Latgales skolēnu pašpārvalžu forumā.

21.02.2020
10:30 - 15:30

Konkurss “Vides erudīts” 7. - 8. kl. komandām

25.02.2020
09:00 - 15:00

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu - matemātikā 3. klasēm

26.02.2020
09:00 - 13:00

"Piena spēka" 18. kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā

26.02.2020
09:30 - 14:30

Preiļu novada Jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva" 3. posms

26.02.2020
10:00 - 15:00

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasēm

27.02.2020
09:00 - 13:00

Izrāde “Planēta Nr. 85”, projekta “Latvijas skolas soma “ ietvaros.

28.02.2020
29.02.2020
7.b, 6.a, 7.c

Kalendārs