2022./2023. m. g. skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

  1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V_388.
  2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), licence Nr. V_389.
  3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), licence Nr. V-8897
  4. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). licence Nr. V-8879.