Preiļu 1. pamaskolas padome

1. - 9. klašu skolēnu vecāki.

Klase    Vecāka vārds, uzvārds   
1.a    Raisa Zdanovska
1.b    Solvita Geduševa
1.c    Andiņš Kārlis
2.a    Karīna Gerasimova
2.b    Maija Groza
2.c    Imelda Vutnāne Kojāne
2.d    Vežuka Karīna
3.a    Santa Ancāne- Novikova
3.b    Anita Šmukste
3.c    Kristīne Logina
3.d    Ilze Pastare
4.a    Vita Vaivode
4.b    Ilze Atvara- Briška
4.c    Vita Znotiņa
5.a    Sanda Čingule- Vinogradova.
5.b    Sanita Anspoka
5.c    Irīna Elste
6.a    Aivars Kančs
6.b    Anita Kolosova
6.c    Inga Teilāne
7.a    Elita Cvečkovska
7.b    Lolita Kotāne
7.c    Inese Matisāne
8.a    Irēna Lauska
8.b    Diāna Mihailova
8.c    Kristīne Akmentiņa
9.a    Jeļena Puzaka
9.b    Diāna Pastare - Izglītības iestādes padomes vadītāja
9.c    Jolanta Vucāne

 Skolēni:

8.c klase - Beāte Cirša

9.a klase - Artūrs Ontensons
9.b klase - Arnita Eglīte
9.c klase – Valērija Dementjeva

Skolotāji :

Inga Buka,
Elita Skutele

Pašvaldības pārstāvis – Preiļu novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja  Iveta Stare