Preiļu 1. pamatskolas padome 2023./2024.m.g.

Skolas/ izglītības iestādes padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Preiļu novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbību regulē Izglītības likuma 31. pants.   
Skolas padomi veido viens vecāks no katras pamatskolas klašu  grupas un klases, divi pedagogi un vismaz divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji- izglītojamie. Padomes priekšsēdētāju ievēl ar  balsu vairākumu.

Preiļu 1. pamatskolas padomes reglaments


Preiļu 1. pamatskoals padomes protokoli:

15.02.2024.


2023./2024. m.g. Preiļu 1. pamatskolas izglītības iestādes padomes pārstāvji:

1. - 9. klašu skolēnu vecāki

Klase    Vecāka vārds, uzvārds   

 • 1.a - Iluta Kotāne
 • 1.b - Vija Čeirāne
 • 1.c - Igors Krotovs
 • 1.d - Evija Gurgāne
 • 2.a - Raisa Zdanovska
 • 2.b - Solvita Geduševa
 • 2.c - Kārlis Andiņš
 • 3.a - Karīna Gerasimova
 • 3.b - Maija Groza
 • 3.c - Imelda Vutnāne-Kojāne
 • 3.d - Karīna Vežuka
 • 4.a - Santa Ancāne-Novikova
 • 4.b - Anita Šmukste
 • 4.c - Kristīne Logina
 • 4.d - Ilze Pastare
 • 5.a - Vita Vaivode
 • 5.b - Ilze Atvara-Briška
 • 5.c - Vita Znotiņa
 • 6.a - Sanda Čingule-Vinogradova
 • 6.b - Sanita Anspoka
 • 6.c - Irīna Elste
 • 7.a - Līga Pauniņa
 • 7.b - Anita Kolosova
 • 7.c - Nataļja Smukša
 • 8.a - Elita Cvečkovska
 • 8.b - Aija Putāne
 • 9.a - Irēna Lauska
 • 9.b - Diāna Mihailova
 • 9.c - Kristīne Akmentiņa

Skolēni:

 • 9.c - Beāte Cirša (SP vadītāja)
 • 9.a - Markuss Lukjanskis
 • 9.b - Amanda Kudle
 • 9.c - Gustavs Akmentiņš

Skolotāji :

 • Ilona Isajeva
 • Iveta Belousova

Pašvaldības pārstāvis:

Preiļu novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja  Iveta Stare