Preiļu 1. pamaskolas padome

1. - 9. klašu skolēnu vecāki.

Klase    Vecāka vārds, uzvārds    Piezīmes
1.a    Karīna Gerasimova    
1.b    Maija Groza    
1.c    Imelda Vutnāne Kojāne    
1.d    Karīna Vežuka    
2.a    Santa Ancāne- Novikova    
2.b    Anita Šmukste    
2.c    Kristīne Logina    
2.d    Ilze Pastare    
3.a    Vita Vaivode    
3.b    Ilze Atvara - Briška    
3.c    Vita Znotiņa    
4.a    Santa Čingule -Vinogradova    
4.b    Sanita Anspoka    
4.c    Irīna Elste    
5.a    Līga Pauniņa    
5.b    Anita Kolosova    
5.c    Inga Teilāne    
6.a    Elita Cvečkovska    
6.b    Lolita Kotāne    
6.c    Inese Matisāne    
7.a    Irēna Lauska    
7.b    Diāna Mihailova    
7.c    Ilga Pokšāne    
8.a    Jeļena Puzaka    
8.b    Diāna Pastare - Skolas padomes priekšsēdētāja
8.c    Jolanata Vucāne    
9.a    Valdis Mičulis    
9.b    Ineta Gribuste    
9.c    Vija Čeirāne   

 Skolēni:

9.a klase - Annija Akmentiņa
9.b klase - Matīss Aksjonovs
9.c klase – Anastasija Zabalujeva

Skolotāji :

Inga Buka,
Elita Skutele

Pašvaldības pārstāvis – Preiļu novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja  Iveta Stare