Klāt jaunais mācību gads. Skolas direktores uzruna 1. septembra svinīgajā līnijā.

Labrīt!

Cienījamie viesi, vecāki un pedagogi
Mīļie skolēni
Sveicu Jūs šajā Zinību dienā jaunā 2010./2011. mācību gada sākumā!
Kā katra jauna diena atdara kādas neatvērtas durvis, kā katras jauniegūtas zināšanas paplašina redzesloku un padara spožāku mūsu garīgo gaismu, tā Zinību diena ievada rosīgu un radošu skolas gadu gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem.
Mūsu skola vienmēr ir atvērta, lai mācītos, mācītos būt, mācītos dzīvot, radīt un pilnveidoties visās jomās.
Preiļu 1.pamatskolā šajā mācību gadā mācīsies 528 skolēni, tai skaitā 45 pirmklasnieki; strādās 52 labi skolotāji un atbalsta personāla pedagoģiskie darbinieki.
Pirmās klases audzinās : Anita Laškova (1.a), Ruta Sparāne ( 1.b), Rasma Bilzēna (1.c). Jauni klašu  audzinātāji būs arī pamatskolas posmā : Līga Tumašova ( 5.a), Ilona Isajeva ( 5.b), Laila Vibornā (5.c), Anna Dzidra Bernāne ( 6.a).
Ir aizvadīta karsta notikumiem un sasniegumiem piepildīta vasara. Skolas deju kolektīvi skolotāju Gaidas Ivanovas un Ilzes Brokas vadībā , 5.-9.klašu meiteņu koris izcili un veiksmīgi ir piedalījušies X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Ar novada domes finansiālu atbalstu, SIA NAMS P izpildījumā ir veikts remonts un pilnībā atjaunotas sporta zāles ģērbtuves un dušu telpas.
Sadarbībā ar skolas vecāku biedrību „Savai skolai” ir izdevies veiksmīgi realizēt Lauku Atbalsta dienesta ESF LEADER programmas projektu  „Spēļu un rotaļu istaba”, kurā lietderīgi un patīkami pavadīt laiku pēc pagarinātas dienas grupas nodarbībām, līdz vecāku darba dienas beigām, varēs sākumskolas skolēni.
Pateicoties, Preiļu 1 .vidusskolas bijušā absolventa Ivara Gurgāna ziedotajiem līdzekļiem, ir atjaunots un labiekārtots viens no sākumskolas mācību kabinetiem.
Lielveikala „Oga „ vadība savas 1 gada dzimšanas dienas labdarības velobraucienā iegūtos līdzekļus arī ziedo mācību līdzekļu iegādei tiem skolēniem, kuru ģimenes šobrīd pārdzīvo ne tos labākos laikus.
Paldies, par šādu līdzdalību un atbalstu skolas mācību procesa norisēm un vides sakārtošanai. Ceru, ka šādu pozitīvu piemēru būs arvien vairāk. Ekonomiskā krīze valstī , ikdienas dzīves grūtības atver cilvēku sirdis savstarpējai palīdzībai un patieso dzīves vērtību izpratnei.
Tas ir Jūsu atbalsts skolai, mīļie vecāki, tas būs atbalsts jūsu bērnu nākotnei un arī mūsu valsts nākotnei.
Šodien īpaši vēlētos sveikt tos, kam šī ir pirmā skolas diena. Mīļie bērni, jūs visi šodien izskatāties ļoti skaisti, un es esmu pārliecināta, ka jums visiem šajā skolā ļoti labi klāsies un viss izdosies.
Es novēlu visiem skolēniem, lai priecīgs un sekmīgs šis gads! Un atcerieties, ka jūs vienmēr varat vairāk kā paši domājat. Katra jauna diena dod jaunas iespējas kaut ko izdarīt labāk kā iepriekš, kaut ko iemācīties vairāk kā iepriekš.
 Skolotājiem vēlētos novēlēt pacietību, mīlestību pret bērniem un radošu pieeju darbam.
Lai mums visiem šogad veicās! Lai pietiek izturības un iecietības savstarpējās attiecībās!

Preiļu 1.pamatskolas direktore – Nora Šņepste