TĒVZEMES NEDĒĻAI veltīti konkursi.

Metodiskās komisijas CILVĒKS – DABA – SABIEDRĪBA konkursi

Preiļu 1. pamatskolā, veltīti TĒVZEMES NEDĒĻAI.

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā – 17. novembrī, mūsu skolas 5. un 6. klašu skolēniem, būs iespēja parādīt savas zināšanas, iemaņas un prasmes konkursā „Veidosim Latviju.” Šogad šis būs jubilejas pasākums, jo skolēni puzles likšanas prasmes rādīs jau 15. reizi. Komandu veido katras 5. un 6. klases divi skolēni. Konkursu organizē skolotāja Vija Caune. Tiekamies -316. kabinetā, 1400.

Bet 1510, tiks dots starts ikgadējam 8. – 9. klašu skolēnu konkursam „Vai Tu pazīsti Latviju un savu skolu?” Katru klasi pārstāv trīs skolēni (komandai ieteicams vienots noformējums).

1500 ķīmijas kabinetā (308), ierodas komandu pārstāvji, lai saņemtu informāciju par konkursa norises kārtību – pārstāvis izlozēs secību, kādā būs jāapmeklē bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, sociālo zinību un vēstures stacijas, kurās tad arī noskaidrosies šī gada erudītākā komanda – skolēni, kuri spēs visprecīzāk, atbildēt uz skolotāju (Dignas Prodnieces, Vijas Caunes, Ievas Babres, Andas Anspakas, Noras Šņepstes un Daces Kiulenieces) sagatavotajiem jautājumiem vai izveidotajiem uzdevumiem. Pēc uzdevumu izpildes 5 stacijās, komandām jāatgriežas ķīmijas kabinetā uz konkursa noslēgumu.

Skolas direktore Nora Šņepste, apsolīja nelielas pārsteiguma balvas katram konkursa dalībniekam. Visi skolēni saņems konkursa grāmatzīmi, 3 uzvarētāju komandas – diplomus. Tiksimies 17. novembrī.

MK CDS vadītāja Ieva Babre