Rudens noskaņas Preiļu 1. pamatskolā.

1. -9. klašu skolēni piedalījās ziedu paklāju veidošanā. Šogad tie bija krāsainu latvju rakstu zīmju veidā.    / bildes /
            Savu izdomu, veidojot dabas materiālu instalācijas izstādē “Miķeļdiena klāt”, rādīja
 5.-9. klašu skolēni. Miķeļdiena / 29. septembris / ir laiks, kad lauku darbiem dārzā vajadzētu būt paveiktiem. Tad varam redzēt, ko esam pavasarī iesējuši, ko – vasarā audzējuši, ko rudenī novākuši.
            Izstādes atklāšanā folkloras pulciņa dalībnieki aicināja klašu pārstāvjus būt kopā, minot mīklas, atceroties kādu tautasdziesmu, lasot latviešu tautas ticējumus, saliekot no kastaņiem, zīlēm vai krāsainām koku lapām Jumja zīmi un to meklējot starp dabas materiāliem.
Šī zīme - laimes un bagātības simbols. Vai atradām? Lai izdodas to katram ieraudzīt!
                                                                        folkloras pulciņa vadītāja Anda Anspaka
                                                                        4.10.2010.