Adventa vainags

28. novembrī Latvijas dievnamos atzīmēja pirmo Adventa svētdienu. Advents ir gaidīšanas un sagatavošanās laiks pirms Kristus dzimšanas svētkiem. Baznīcās šajā laikā ir redzams vēl viens svarīgs un būtisks elements – Adventa vainags, kurā iestiprinātas četras sveces, kas apzīmē četras svētdienas līdz Ziemassvētkiem.
            Pirmo Adventa vainagu izveidoja kāds 19.gs. Hamburgas evaņģēliskās baznīcas garīdznieks Jānis Hinriks Vicherns, kurš nodibināja t.s. „Skarbo māju" (Rauhe Haus) – patversmi pabērniem un grūti audzināmiem pusaudžiem. Viņš mēģināja šos bērnus pāraudzināt no nekārtīga uz kārtīgu dzīvesveidu. Sākot Adventa laiku, mācītājs Vicherns 1833. gadā kopā ar saviem bāreņiem un pusaudžiem izpušķoja koka krustu ar egļu zariem un 23 svecēm, kas simbolizē Adventa dienu skaitu. Tas bija pirmais Adventa vainags Vācijā. Tā šī simboliskā tradīcija sāka savu garo ceļojumu pa dažādām Eiropas un aizjūras zemēm. Mūsdienās šis vainags ir sastopams gandrīz katrā namā. Neskatoties uz ilgo laika posmu, šī tradīcija nav zaudējusi savas pirmatnējās vērtības.
Pirmdienas pēcpusdienā mūsu bibliotēkas lasītavā bija skatāma Adventa vainagu izstāde. Šie vainagi, veidoti no dažādiem materiāliem, priecēja katra apmeklētāja acis. Katrs vainags bija individuāls un neatkārtojams. Pēc kopīgas lūgšanas Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš svētīja skolēnu un skolotāju veidotos vainagus.
            Pēc neilga laika mēs visi svinēsim Ziemassvētkus. Mēs varam mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem šos svētkus padarīt gaišus un līksmus. Nevajag daudz, tikai mazu šķipsniņu savas mīlestības un sirds siltuma. Pieliksim vēl klāt labu vārdu vai smaidu.
 
                                                                                                 skolotāja M.Šķestere