Ciemos pie Preiļu pansionāta iemītniekiem.

Svētki atnāk un aiziet,
bet paliek prieks par svecēm,
egli un dāvanām, par sirdi, ko cilvēks
neaizliedz, dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi, ir vai nav sniegs,
jo ceļš atvērts gaišākām domām.
(M. Svīķe)

Ar gaismiņu sirdīs 23. decembrī, Preiļu 1. pamatskolas 7.a klase ciemojās pie vecajiem ļaudīm Preiļu pansionātā, jo Ziemassvētku brīnumā cilvēku sirdis kļūst dāsnas un atvērtas pasaulei, gribas otru iepriecināt, pārsteigt, gribas gaišumu apkārt un mīlestību. Ar sirds siltumu un smaidu mūs sagaidīja pansionāta vadītāja Juta Fadejeva un darbiniece Tekla Smilga. Katrs no pansionāta iemītniekiem saņēma apsveikumu, ko skolēni bija sagatavojuši pašiniciatīvu dienā 6. decembrī. Ar vecāku atbalstu tika sagatavotas nelielas dāvaniņas. Katrs no vecajiem ļaudīm saņēma Ziemassvētku piparkūku un mandarīnus. Neviens netika aizmirsts, jo skolēni gados vecākos ļaudis apciemoja istabiņās, bet atpūtas telpā gaidīja ar spožām svecītēm izrotāta eglīte, kur arī tika skaitīti dzejolīši, kopīgi dziedātas dziesmas un vēlēti vissirsnīgākie novēlējumi visiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. Skolēnus šie kopā būšanas mirkļi ar vecajiem cilvēkiem aizkustināja, jo bērni izteica vēlēšanos vēlreiz apciemot vecos ļaudis ar kādu skeču vai kādu sagatavotu priekšnesumu.
                    7.a klases audzinātāja A. Dz. Bernāne