Svētku pēcpusdiena skolas muzejā.

   Jau kādu laiku skolas muzejā darbojas PNVLMM izstāde “ Rotaļu pasaule”. 8. marta pēcpusdienā tur viesojās mūsu skolas pensionētie skolotāji un skolas darbinieki, kā arī Izglītības pārvaldes pārstāves. Ciemiņus priecēja gan muzeja direktores T. Bekešas atraktīvais, emocionālais stāstījums par izstādes tapšanu un ekspozīciju, gan teātra un folkloras pulciņa bērnu uzstāšanās, gan pašdarinātās dāvanas- dzijas lellītes un ziedi. Pie SIA “ Arkas” sarūpētā galda raisījās ciemiņu atmiņu stāsti gan par savas bērnības rotaļu pasauli, gan skolas gaitām.
   Liels paldies viesiem un visiem, kas piedalījās un organizēja šo svētku pēcpusdienu - PNVLMM darbiniecēm, skolas direktorei N. Šņepstei, P. Bernānam, folkloras, muzeja un teātra pulciņu dalībniekiem un viņu vadītājām A. Anspakai, I. Určai.

D. Kiuleniece