„Pasaku nedēļa” 1.-4.kl. 26. - 30.marts

    Un arī tas, kas netic pasakām, kas netic brīnumiem kas tajās notiek, reiz pamodīsies un sapratīs, ka viss ir kā pasakā, kā burvīgā brīnumā, viss tieši tā kā vajadzēja būt, lai dzīvotu, lai elpotu, lai izjustu ikkatru soli, katru mirkli, katru vārdu.....Un tad ikkatrs būs brīnumā un pasakā, kas atdzīvojas...
    No 26.- marta - 30. martam katram sākumskolas skolēnam bija iespēja nokļūt pasakā... 26. martā skolas bibliotēkā notika tematiska pēcpusdiena 1.kl. skolēniem ”Iepazīsties ar pasaku varoņiem!” Skolas bibliotekārā pulciņa meitenes un viņu vadītāja Janīna Beļajeva piedāvāja bērniem iepazīties ar dažādiem pasaku varoņiem un atbildēt uz āķīgiem jautājumiem. 27. martā skolas sarīkojumu zālē norisinājās Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu 1.-4. klašu tautas deju kolektīvu sadancis „Dejas pankūku valstībā”. Paldies dejotājiem un  teātra pulciņam par piedalīšanos šajā pasākumā. 30. marts bija īpašs ar to, ka katrai klasei bija iespēja parādīt savu izvēlēto un iestudēto pasaku. Iestudējumi bija izdevušies ļoti interesanti un dažādi, katram bija kāda sava mazā rozīnīte. Tika parādītas dažādas pasakas: „Vecīša cimdiņš”, „Rācenis”, „Kumeļa perēšana”, „”Gailis un vistiņa”, „Kāju pasaka” un vēl daudzas citas. Paldies klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu priekšnesumu sagatavošanā. Paralēli visiem šiem pasākumiem, nedēļas sākumā norisinājās neklātienes konkurss, kurā katram skolēnam bija iespēja katru dienu skolas mājas lapā izlasīt vienu pasaku un atbildēt uz jautājumiem. Konkursā kopumā piedalījās 40 skolēni, apbalvojumus saņēma precīzāko un interesantāko atbilžu autori un arī tie, kuri bija lasījuši visas pasakas. Katru dienu rotaļu istabā 1500 varēja noskatīties pasaku filmu! Pirmdien – „Sīpoliņa piedzīvojumi”, otrdien - Buratīno piedzīvojumi”, trešdien – „Īkstīte”, „Neglītais pīlēns”, ceturtdien – „Gulbju princese”, piektdien – „Gardegunis”.