Starpnovadu koncerts”Gaidot pavasari”!

    Kad saules stars glauž mīlīgāk un strautos ūdeņi plūst dzīvīgāk, kad mušu bariņš ēku dienvidpusē dej, un garām palidodams, tām dzeltens tauriņš sejā smej... 12. aprīlī 12.00 Preiļu 1. pamatskolas sarīkojumu zālē norisinājās Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu 1.- 4. klašu koncerts. Tā nu jau ir kļuvusi par tradīciju, ka katru pavasari novadu skolas piedāvā savus priekšnesumus un ieskandina pavasari kopējā koncertā Preiļu 1. pamatskolā. Šogad koncertā piedalījās Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Salas pamatskola, Pelēču pamatskola, Preiļu 2. vidusskola, Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola, Vārkavas vidusskola un Preiļu 1. pamatskola. Prieks bija par jautri izdejotajām dejām, skanīgi dziedātajām dziesmām, stāstītajām anekdotēm un skandētajiem dzejoļiem. Tradicionāli koncerts noslēdzās ar kopā nodziedāto dziesmu „Bēdu manu lielu bēdu” un Sākumskolas metodiskās komisijas vadītājas Olgas Anspokas laba vēlējumiem un aicinājumu tikties nākošajā pavasarī.