Preiļu 1.pamatskolas skolēni izmēģina spēkus spēlē „Jaunie Rīgas sargi.”

12.oktobra rudenīgajā rītā Preiļu parkā tika organizēts interesants, aizraujošs, izzinošs un atraktīvs piedzīvojums-spēle 14-19 gadīgiem jauniešiem „Jaunie Rīgas sargi” – Latgales hronika. Skolēni mācījās un sacentās, lai noskaidrotu  saliedētākos, draudzīgākos, bezbailīgākos jauniešus misijai „Nosargā Latviju”! No 20 Latgales skolu komandām, trīs bija mūsējās:

„Dižkareivji” no 9.a klases – Laila Givoina, Lauma Givoina, Santa Utināne, Einārs Bistrovs, Artis Žukovs, Egīls Bivbāns. (skolotāja Anda Anspaka)

„Akmeņi” no 9.b klases – Renāte Malnača, Amanda Gudļevska, Guna Mežinska, Nils Kacars, Jānis Sporāns, Ralfs Stupāns. (skolotāja Mārīte Šķestere)

„Zvaigžņu bataljons” no 9.c klases – Beāta Petrova-Kolosova, Santa Fedotova, Renāte Kozule, Emīls Seilis, Aivis Sudniks, Sergejs Timošenko. (Matīss Seilis)

Skolēni apguva un demonstrēja iemaņas:

 • ·         Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana āra dzīves apstākļos. (cietušā pārvietošana)
 • ·         Pārvietošanās pēc kartes un kompasa – orientēšanās ABC.
 • ·         Komandu došana un izpilde.
 • ·         Latvijas Brīvības cīņu vēsture.
 • ·         Slēpta pārvietošanās.
 • ·         Ekipējuma komplektēšanas principi un sagatavošana līdzņemšanai.

Diena tika pavadīta lietderīgi, par to liecina skolēnu atsauksmes:

 • ·         Kopumā pasākums bija izdevies, tikai nepatikta tās garās rindas pie otrā kontrolpunkta.
 • ·         Pasākums, bija sava veida veltījums tiem cilvēkiem, kas cīnījās par Latvijas neatkarību.Bija interesanti iejusties tā laika karavīru ādā, gūt aptuvenu priekšstatu par viņu ikdienu, pienākumiem un dzīvi.Mēs no šis dienas ļoti daudz ieguvām: uzzinājām par brīvības cīņu vēsturi, latviešu varoni Oskaru Kalpaku, iemācījāmies darboties ar kompasu, aprūpēt cietušo āra apstākļos, apguvām slepeno zīmju valodu, kā arī ekipējuma komplektēšanu. Novēlu katram Latvijas skolēnam piedalīties šādā pasākumā!
 • ·         Man tas loti patika , taja es uzzinaju daudz ko jaunu , un interesantu.
 • ·         Man kopumā viss patika, es visas dienas garumā tiešām sajutos kā īsta armijniece. Tikai bija mazliet nepārdomāti, 2.punktā pacietība zuda un rokas gandrīz nolaidās, bet, tomēr, mēs saņēmāmies un izturējām visus mums uzliktos pārbaudījumus. Man patika arī tas, ka visi bija iegājuši tādā kā azartā, kas palīdzēja mums nepadoties. Kā komanda mēs bijām arī ļoti saliedēti. Neņemot vērā dienas nogurumu, gaidīšanu un nepārdomātību, viss bija forši. Ja būtu iespēja, es to noteikti izmantotu vēl reiz.
 • ·         Man patika spēle. Tas bija kaut kas jauns un nebijis. Visvairāk patika ekipējuma salikšana un ierindas apmācība.
 • ·         Spēle manuprāt bija interesanta. It īpaši – ierindas mācības komandas, maskēšanās un orientēšanās parkā.
 • ·         Šajā spēlē man patika, ka uzdevumi bija interesanti, visinteresantākais uzdevums bija par medicīnu. Šajā spēlē mūsu klase bija draudzīga un saliedēta.
 • ·         Man spēle ļoti patika, jo: nevajadzēja iet uz stundām, vēsturē ielika 10, bija interesanti. Es iemācījos orientēties pēc komposa un kartēm, man patika vēstures jautājumi un vēsturiskā atmosfēra.
 • ·         Kopumā bija interesanti, uzzinājām daudz jauna un labi pavadījām laiku. Sākumā ļoti salām, bet kad sākām darboties palika silti. Uzskatām, ka spēle bija nedaudz neorganizēta – daudz neaizpildīta laika. Bet cerams, ka nākošgad būs vēl interesantāk un labāk.

Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos, piedalīšanos un izrādīto iniciatīvu. Paldies vēstures skolotājai Dacei Kiuleniecei par konsultāciju sniegšanu jauniešiem.

9.c klases audzinātāja Ieva Babre