Adventa pasākums.

    2. decembrī kristīgā pasaule atzīmēja pirmo Adventa svētdienu. Ar šo dienu iesākās Kristus dzimšanas svētku gaidīšanas laiks - brīnumu, mīlestības un žēlastības laiks. Arī dabā ir iestājusies ziema, zemi klāj neliela sniega sega, tā radot katrā no mums Ziemassvētku noskaņu.
Mūsu skolā otrdien skolēni pulcējās uz Adventa pasākumu. Vokālās grupas  " Lāsītes" meitenes un skolas meiteņu koris iepriecināja ar skanīgajām dziesmām. Raito dejas soli vērojām skolotājas Ilzes vadītā deju kolektīva sniegumā.
     Lauma 7.c, Elvita 6.b, Rūta 2.c, Ieva 3.c, Ieva 6.b, Samanta 6.b, Līga 6.c, Elīza 6.b, un Anete 6.c pastāstīja par Adventa laiku, kas liek mums katram ar cerības pilnu skatu raudzīties nākotnē un  ikvienā sirsniņā iedegties ilgām pēc Ziemassvētku brīnuma.
      Katrs labs vārds, katra palīdzība, mierinājuma vārds vai lūgšana ir nepieciešami  šajā gaidīšanas laikā. Sarunā ar skolēniem iesaistījās mūsu ciemiņi Dricānu draudzes prāvests Māris Laureckis un Preiļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš. Māris Laureckis skolēniem atgādināja, ka sagaidot Jēzus dzimšanas dienu, vislabākā dāvana būtu bērnu labie darbi. Priesteris aicināja bērnus Adventa laikā neaizmirst trīs lietas: biežāk skaitīt lūgšanas, klausīt vecākus un skolotājus, pildīt mājas darbus. Noslēgumā priesteri nosvētīja skolēnu un skolotāju izgatavotos Adventa vainagus.
     Iedegsim gaismu savās dvēselēs, sirdīs un domās. Skatīsimies caur gaismu. Caur gaismu klausīsimies un uzrunāsim gaismu. Un, kad katrs pats būsim pilni gaismas, tad padalīsimies tajā ar citiem, kam tās pietrūkst, kas nesaskata gaismu, bet redz tikai garus un tumšus vakarus. Dāvāsim katram mazliet gaismas, kaut vai vienu stariņu. Ja kaut viens stariņš uzplauks - tā dēļ vien bija vērts darīt.
Skolotāja Mārīte Šķestere