Sveicam 2012. -2013. m. g. mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus! (papildināts 30.04.)

Mācību priekšmetu starpnovadu (2. kārtas) olimpiāžu uzvarētāji 2012./2013. m. g.

Fizika 8. kl. (Starpnovadu olimpiāde – 26.04.2013.)

2.vieta
Ausma Dzerkale 8.b kl. (skolot. L. Vibornā)

atzinība
Santa Prikule 8.a kl. (skolot. L. Vibornā)
Laura Buka 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)


Ķīmija 8. kl. (Starpnovadu olimpiāde – 23.04.2013.)

1. vieta
Laura Buka 8.c kl. (skolot. I. Babre)

3. vieta
Matīss Dambītis 8.b kl. (skolot. I. Babre)
Ausma Dzerkale 8.b kl. (skolot. I. Babre)

atzinība
Rūdis Skutelis 8.a kl. (skolot. I. Babre)
Linda Vucāne 8.b kl. (skolot. I. Babre)
Anastasija Isajeva 8.c kl. (skolot. I. Babre)


Latviešu valoda un literatūra (Valsts olimpiāde – 5.04.2013.)

2. vieta

Krista Škēpa - 9. c kl. (skolot. A. Anspaka)


Fizika 8. kl. (Starpnovadu olimpiāde – 16.04.2013.)

2. vieta
Ausma Dzekale - 8.b kl. (skolot. L. Vibornā)
Laura Buka - 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)

3. vieta
Santa Prikule - 8.a kl. (skolot. L. Vibornā)

atzinība
Linda Vucāne - 8.b kl. (skolot. L. Vibornā)
Nauris Vigulis - 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)


Angļu valoda 7.- 9. kl. (Starpnovadu olimpiāde – 11.04.2013.)

1. vieta
Beāta Petrova Kolosova - 9. c kl. (skolot. L. Eglīte)
Ausma Dzerkale - 8. b kl. (skolot. V. Danovska)
Brigita Lazdāne - 8. c kl. (skolot. V. Danovska)
Anastasija Isajeva -   8. c kl. (skolot. V. Danovska)

2. vieta
Dairis Litavnieks - 7. c kl. (skolot. L. Vibornā)
Matīss Dambītis  - 8. b kl. (skolot. V. Danovska)
Einārs Bistrovs – 9. a kl. (skolot. L. Vibornā)

3. vieta
Alens Šņepsts – 6. b kl. (skolot. L. Eglīte)
Santa Prikule – 8.a kl. (skolot. L. Vibornā)
Krista Škēpa - 9. c kl. (skolot. L. Eglīte)


Matemātika 4. kl. ( Latgales atklātā olimpiāde – 10.04.2013.)

3. vieta

Viesturs Kondratjevs 4.b kl. (skolot. S.Mauriņa)

atzinība
Deins Vilcāns 4.b kl. (skolot. S.Mauriņa)


Latvijas un pasaules vēsture ( Valsts olimpiāde – 26.02.2013.)

2. vieta
Krista Šķēpa 9.c kl. (skolot. D. Kiuleniece)


Fizika (Latgales novada atklātā olimpiāde –28.03.2013.)

2. vieta

Ausma Dzerkale 8.b kl. (skolot. L. Vibornā)

3. vieta
Laura Buka 8.c kl. (skolot. L. Vibornā)
 Kārlis Sondors 9.c kl. (skolot. L. Vibornā)


4. klašu kombinētā olimpiāde (19.03.2013.)

2. vieta
Egils Sirmais 4.b kl. (skolot. S.Mauriņa)

3. vieta
Mārtiņš Smirnovs 4.a kl. (skolot. I.Pokšāne)
Sandis Mihailovs 4.a kl. (skolot. I.Pokšāne)

atzinība
Zane Stupāne 4.a kl. (skolot. I.Pokšāne)
Deins Vilcāns 4.b kl. (skolot. S.Mauriņa)
Viesturs Kondratjevs 4.b kl. (skolot. S.Mauriņa)
Amanda Vasiļevska 4.b kl. (skolot. S.Mauriņa)Latviešu valoda un literatūra ( Latgales novada atklātā olimpiāde – 18.03.2013.)

1. vieta
Lauma Tumašova 7.c kl. (skolot. Ž. Beča)

atzinība
Ilva Valdone 7.c kl. (skolot. Ž. Beča)


Latvijas un pasaules vēsture ( Latgales novada atklātā olimpiāde –13.03.2013.)

1. vieta

Krista Šķēpa 9.c kl. (skolot. D. Kiuleniece)
Beāta Petrova – Kolosova 9.c kl. (skolot. D. Kiuleniece)


Vizuālā māksla (6.03.2013.)

1. vieta
Raivo Liniņš 3.a kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Marianna Ķivriņa 4.b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Patrīcija Agnija Pūdže 4.b (skolot. A. Čerpakovska)
Vlada Aleksejeva 5.b kl. (skolot. M. Abricka)
Anete Haritonova 6.c kl. (skolot. M. Abricka)
Agnese Brīvere 7.a kl. (skolot. M. Abricka)
Laura Maļina 7.c kl. (skolot. M. Abricka)
Linda Vucāne 8.b kl. (skolot. M. Abricka)
Kristiāna Jaudzema 8.c kl. (skolot. M. Abricka)
Katrīna Samoviča 9.b kl. (skolot. M. Abricka)

2. vieta
Karīna Anspoka 1.c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Laura Čerpakovska 2.c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Artis Cveks 5.b kl. (skolot. M. Abricka)
Elīza Gurgone 6.b kl. (skolot. M. Abricka)
Sintija Lakovska 7.b kl. (skolot. M. Abricka)
Rūta Vucāne 9.c kl. (skolot. M. Abricka)

3. vieta
Zane Rizga 1.a kl. (skolot. A. Čerpakovska)


Matemātika 5. – 8. kl. (25.02.2013.)

1. vieta
Katrīna Golubicka 5.c kl. (skolot. M. Grišule)
Ieva Sparāne 6.a kl. (skolot. I. Buka)
Lauma Tumašova 7.c kl. (skolot. M. Grišule)
Laura Buka 8.c kl. (skolot. I. Isajeva)

2. vieta
Arvis Prikulis 6.c kl. (skolot. I. Buka)
Alens Šņepsts 6.b kl. (skolot. I. Isajeva)
Erlends Zagorskis 7.b kl. (skolot. I. Isajeva)
Anastasija Isajeva 8.c kl. (skolot. I. Isajeva)

3. vieta
Kitija Kozule 6.c kl. (skolot. I. Buka)
Elvita Fjodorova 6.b kl. (skolot. I. Isajeva)
Ausma Dzerkale 8.b kl. (skolot. I. Buka)

atzinība
Alīda Anspoka 5.c kl. (skolot. M. Grišule)
Alīna Kozure 6.a kl. (skolot. I. Buka)
Anete Haritonova 6.c kl. (skolot. I. Buka)


Ķīmija (14.02.2013.)

1. vieta
Krista Šķēpa 9.c kl. (skolot. I.Babre)
Laura Repele 9.b kl. (skolot. I.Babre)

atzinība
Oļesja Medvedjeva 9.c kl. (skolot. I.Babre)
Sandra Gžibovska 9.c kl. (skolot. I.Babre)


Latviešu valoda 8. – 9. kl. (11.02.2013.)

1. vieta

Krista Šķēpa 9.c kl. (skolot. A.Anspaka)
Brigita Lazdāne 8.c kl. (skolot. Ž.Beča)

2. vieta
Santa Prikule 8.a kl. (skolot. Ž.Beča)
Laura Repele 9.b kl. (skolot. I. Barone)

3. vieta
Kristīne Timofejeva 9.c kl. (skolot. A.Anspaka)
Zanda Vaivode 9.c kl. (skolot. A.Anspaka)


Mūzika (7.02.2013.)

3. vieta

Lauma Tumašova 7.c kl. (skolot. I. Mežinieks)


Matemātika 9. kl.(1.02. 2013.)

1. vieta
Santa Fedotova 9.c kl. (skolot. M.Grišule)

3. vieta
Zanda Vaivode 9.c kl. (skolot. M.Grišule)

atzinība
Krista Šķēpa 9.c kl. (skolot. M.Grišule)
Kristīne Timofejeva 9.c kl. (skolot. M.Grišule)


Fizika (18.01.2013.)


2. vieta
Krista Šķēpa 9.c kl. (skolot. L. Vibornā)
Kārlis Sondors 9.c kl. (skolot. L. Vibornā)
Oļesja Medvedjeva 9.c kl. (skolot. L. Vibornā)

3. vieta
Kristīne Timofejeva 9.c kl. (skolot. L. Vibornā)


Krievu valoda (17.01.2013.)

3. vieta
Arianda Čapule - 7. c kl. (skolot. M. Upeniece)
Ausma Dzerkale – 8.b kl. (skolot. M. Upeniece)


Bioloģija (03.12.2012.)

3. vieta
Kristīne Timofejeva 9.c kl. (skolot. I. Babre)