Aktīva atpūta un lieliski pavadīta diena!

    Trešdien, 30. janvārī, Preiļu 1. pamatskolā notika Sniega dienas pasākums Vispasaules Sniega dienas ietvaros. Pasākuma organizēšanā un norisē kopā ar skolotājām Ilzi Broku, Dignu Prodnieci iesaistījās sporta skolotāji Inga Haritonova, Jānis Ondzuls, Ilmārs Madelāns, Preiļu novada sporta pasākumu organizators Leonīds Valdonis. Sniega dienā 1.-9. klašu skolēni un klašu audzinātāji sadarbībā ar vecākiem varēja piedalīties visdažādākās aktivitātēs, kas norisinājās gan skolas slidotavā, gan Preiļu pilsētas parkā, izmantojot arī sagatavoto slēpošanas trasi. Interesanti, aizrautīgi un atraktīvi jautrajās Ziemas prieku stafetēs iesaistījās visi 1.-4. klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem. Stafešu noslēgumā katra klase saņēma īpašu apliecinājumu par dalību ziemas prieku aktivitātēs. APSVEICAM!!!
     Savukārt, slēpošanas stafetē varēja piedalīties klašu komandas - 2 skolēni un 1 pieaugušais /klases audzinātājs vai vecāks / no katras klases.  Savus spēkus 3x500m distancē mēroja 2.-5. klašu komandas- no 2.c/ kl. audz.Lolita Adamoviča/, 5.b / kl. audz. Inga Reine /, 5.c / kl. audz. Jānis Ondzuls /, no 5.c pat 2 komandas, bet 3x1000m – 6.-9. klašu komandas- diemžēl tikai no 6.a / kl. audz. Inese Lakševica/ un 9.c / kl. audz. Ieva Babre /. Uzslavu ir pelnījuši šo klašu skolēni, vecāki un klašu audzinātāji, kas izteiksmīgi nodemonstrēja komandas vienotību, savstarpēju sadarbību, atbalstu un pozitīvu attieksmi, komplektējot komandu, gatavojot slēpošanas inventāru. Citiem ir ko pamācīties! Lai cīnītos slēpošanas stafetē, kopā ar saviem audzēkņiem uz slēpēm devās arī  paši  klašu audzinātāji un skolotāji- Iveta Belousova, Inga Reine, Jānis Ondzulis, kā arī skolēnu vecāki- Modris Logins, Pēteris Trubačs, Sandis Šķēps, iegūstot gandarījumu un diplomus par aktīvu dalību slēpošanas stafetē.   APSVEICAM!!! 
Katras klases kopības sajūtu, cīņas sparu, atjautību ļoti labi varēja vērot 5.-9. klašu jautrajā stafetē ar ragavām. Jo veiksmīgāka bija klases skolēnu savstarpējā sadarbība, iepriekš sadalot pienākumus, izplānojot stratēģiju un taktiku, sameklējot nepieciešamos resursus, jo efektīgāks stafetes noslēgums un  labāks rezultāts. Stafete sastāvēja no 5 etapiem: nobrauciens ar ragavām no kalna, ragavu līklocis, zaķi sniegā, trāpi mērķī, jautrais putenis. Par noteikumu neievērošanu vai neprecīzi veiktu uzdevumu- soda laiks, kas tika summēts klāt stafetē pavadītajam laikam. Komandu vērtēšana stafetēs notika pa klašu grupām, piešķirot 1.-3.vietu tām komandām, kuras uzrādīja labāko laiku. 5. kl. grupā – 1.vieta-5.c, 2.vieta-5.a, 3.vieta- 5.b klasei. 6.-7.kl. grupā – 1.vieta- 7.c, 2.vieta-6.a, 3.vieta- 6.c klasei. 8.-9.kl. grupā- 1.vieta- 9.c, 2.vieta- 8.c, 3.vieta- 9.a klasei. APSVEICAM!!!
     Par piedalīšanos 5.a / kl. audz. Dace Kiuleniece/, 5.b / kl. audz. Inga Reine, 5.c / kl. audz. Jānis Ondzuls /, 6.a / kl. audz. Inese Lakševica /, 6.c /kl. audz. Irēna Barone /, 7.b / kl. audz.Ilona Isajeva /, 8.c / kl. audz. Žanete Beča /,9.a / kl. audz. Anda Anspaka /, 9.c / kl. audz. Ieva Babre / saņēma Sniega dienas diplomu un pārsteiguma balvas - oriģinālākie, prasmīgākie, radošākie stafešu dalībnieku atbalstītāji no 5.c, 6.c un 9.c klases. Tām klasēm, kuras nepiedalījās, novēlu nopietni saņemties un turpmāk būt atsaucīgākiem, draudzīgākiem, prast labāk sadarboties gan savstarpēji, gan ar vecākiem un skolotājiem, mācīties uzņemties atbildību un kopīgi iesaistīties klases un skolas pasākumos. Sniega dienas mērķis bija dot iespēju pārliecināties, ka tādas aktivitātes kā slēpošana, slidošana, snovbords, arī vizināšanās ar ragavām var kļūt par ikdienas ieradumu aktīvi pavadot  brīvo laiku gan draugu,gan ģimenes lokā, gūstot  pozitīvas emocijas un nodrošinot veselīgu dzīvesveidu, protams, neaizmirstot par siltām, atbilstošām ziemas drēbēm, apaviem un ģērbjoties piemēroti laika apstākļiem.  Tā kā ziema vēl neatkāpjas, ir vērts iegādāties ziemas sporta inventāru un baudīt ziemas priekus!  Lai to darītu, nemaz nav tālu jādodas. Pateicoties Preiļu novada sporta dzīves aktīvistiem, atbalstītājiem un entuziastiem, varam izmantot iekārtotas slidotavas, izveidotas un kārtībā uzturētas slēpošanas trases, sporta laukumus tepat mūsu pilsētā Preiļos! Lai veicas!

 

Digna Prodniece, direktora vietniece