Apsveicam ar panākumiem interešu izglītībā!

Preiļu novada BJC

1.pakāpes diploms Preiļu 1.pamatskolas 5.-9.klašu meiteņu korim”Preilene”

Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā „Dziesmai būt” 1.kārtā.

 
VISC

1.pakāpes diploms Preiļu 1.pamatskolas 5.-9.klašu meiteņu korim „Preilene”

/ diriģente Daiga Koļesņičenko /

Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā „Dziesmai būt” Latgalē.

3.vieta Preiļu 1.pamatskolas  meiteņu komandai -

Agnesei Brīverei 7.a, Dagnijai Lauskai 7.c, Laumai Tumašovai 7.c

Latvijas skolu 66. Spartakiādes finālsacensībās dambretē.

/ dambretes pulciņa vadītāja Dzintra Šmukste /

Lai veicas turpmāk!

Digna Prodniece,

dir. vietn. audz. darbā