Festivāls „Latvju bērni danci veda”.

   25.maijā, Krāslavā  notika tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”, kurā piedalījās 4500 dejotāji no 31 Latvijas novada un 3 pilsētām. Festivāla programmā tika ieķļauti ielu koncerti „Vasariņu sagaidot” un „Draugu pulkā”, uz kuriem varēja pieteikties ikviens deju kolektīvs, dalībnieku svētku gājiens un noslēguma koncerts ”Pār Daugavu saulei roku devu”, kurā pilsētas un novadi demonstrēja savas programmas, apvienojot vairākus kolektīvus un parādot savu radošo māku uzvedumu veidošanā.
     No Preiļu 1.pamatskolas uz festivālu devās 1. un 5. klašu tautas deju kolektīvi, vadītāja Ilze Broka un 2., 3. un 5. - 6. klašu tautas deju kolektīvi, vadītāja Gaida Ivanova. Interesanti bija vērot pašus jaunākos mūsu skolas dejotājus, kuru dejošanas pieredze vēl tikai pamazītiņām veidojas, apgūstot visdažādākās dzīves prasmes un iemaņas. Kārtējo reizi mūsu skolas dejotāji un kolektīvu vadītāji apliecināja kvalitatīvu māksliniecisko sagatavotību un sniegumu. Nodrošinot deju kolektīvu piedalīšanos festivālā, savu atbalstu un palīdzību dejotājiem sniedza skolotājas Lolita Adamoviča, Astrīda Čerpakovska, Anita Lauska un Inita Pokšāne, vecāki – Ilze Čamane, Ilona Cveka un Maija Valaine.
Lai arī turpmāk dejot prieks un raits dejas solis, popularizējot tautas deju tradīcijas un Preiļu 1. pamatskolas māksliniecisko pašdarbību!
Lai panākumi iedvesmo jauniem sasniegumiem!
Digna Prodniece