Skolēni „Zinātnieku naktī”.

Preiļu 1. pamatskolas 8.-9. klašu skolēni 27. septembra vakarā apmeklēja pasākumu „Zinātnieku nakts”, ko rīkoja Rēzeknes Augstskola. Šī gada tēma bija „Ūdens”, kas tika apspēlēta un aplūkota visās darbnīcās.

Jau pirms došanās uz šo pasākumu bija iespējams iesaistīties radošo darbu konkursā „Mans ūdens stāsts”. Preiļu 1. pamatskolas skolēni rakstīja stāstus, pasakas, esejas par ūdeni, zīmēja, veidoja kolāžas savam ūdens stāstam. Visi dalībnieki saņēma suvenīrus no Rēzeknes Augstskolas par piedalīšanos konkursā. Bet atzinības rakstu nopelnīja Laura Buka 9.c par savu zīmējumu.

Pasākuma laikā varēja apmeklēt dažādas radošās darbnīcas. Vienā no tām notika ūdens paraugu ķīmisko un fizikālo parametru testēšana, lai varēta noteikt, kāds ūdens ir mums apkārt. Dalībnieki paši līdzdarbojās un testēja ūdens paraugus.

Prezentācija un eksperimentālie demonstrējumi rādīja , kā ūdens dod enerģiju (ūdens dzirnavas, ūdeņraža izdalīšana un tālāka enerģijas iegūšana no tā).

Interesanti varēja noskatīties arī filmu „Vīna vosora deļ vysu”.

Citā darbnīcā skolēni uzzināja un paši izmēģināja, kā var zīmēt un radīt mākslu uz ūdens virsmas. Tā saucas marmorēšana. Tika radīti skaisti darbiņi.

Dagnijas iespaidi: „Man patika zīmēt uz ūdens, pārbaudīt ūdeni vai tas ir pietiekami labs, braukt uz Rēzekni.”

Zandai patika: „Ka bija interesanti projekti, daudz ko jaunu uzzināju, piedalījos ar savu darbu, redzēju citu darbus, pavadīju jauki laiku, sastapu jaunus draugus!”, bet nepatika tas, ka ” pārāk mazas telpas un ļoti daudz cilvēku, viss nebija vienā stāvā, bet gan ''izmētāts'' pa augstskolu”.

Jā, interesentu pasākumā bija tiešām ļoti daudz un tāpēc vietām izveidojās liela drūzma, pat veidojās rindas, lai tiktu kādā darbnīcā. Tas liecina, ka no skolēnu puses ir interese par šādiem pasākumiem.

Ar skolēniem kopā bija fizikas skolotāja Laila Vibornā.