Darot kopā var izdarīt vairāk labu darbu!

Labdarības organizācija ,,Palīdzēsim.lv” sadarbībā ar HK ,,Dinamo Rīga’’ jau piekto gadu organizē akciju ,,Labo darbu nedēļa’’ – nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām darīt to arī citus. Šajā nedēļā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, labajiem darbiem, kuru sasniegšanai nav nepieciešams liels finansiāls ieguldījums.

Preiļu 1.pamatskolas 6.b klases skolēni nolēma iesaistīties ,,Labo darbu nedēļā”, vācot makulatūru un nododot to  otrreizējai pārstrādei, tādējādi ietaupot dabas resursus. Visu nedēļu uz klasi no bērnu mājām ceļoja papīra sainīši, kuri uz vietas tika svērti. Nedēļas beigās kopumā klase savāca 200 kg makulatūras, kuru ar Rasas mammas palīdzību nogādājām SIA ,,Preiļu saimnieks’’ atkritumu šķirošanas laukumā. Skolēni redzēja, kā iedzīvotāju sašķirotie atkritumi no konteineriem šeit tiek pāršķiroti, sapresēti ķīpās, un nodoti otrreizējai pārstrādei. SIA ,,Preiļu saimnieks” darbinieki atgādināja, cik svarīgi ir iedzīvotājiem šķirot atkritumus un galvenais - darīt to pareizi.

 Prieks par padarīto bija visiem, bet čaklākie makulatūras vācēji ir:

         Rasa Saulīte – 93 kg;

         Ilze Borbale – 27 kg;

         Ilga Kivleniece – 16 kg.

 Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu!

Klases audzinātāja Inga Reine