Patriotu nedēļa Preiļu 1.pamatskolā, no 2013.gada 11.-15. novembrim.

Patriotu nedēļas laikā Preiļu 1. pamatskolā, no 2013.gada 11.-15. novembrim notika divas interesantas alternatīvās mācību stundas Latvijas vēsturē.

  1. 11.11.2013. 7. klasēm „Latgale un latgalieši no 9.-13.gadsimtam”.Vēsturisko rekonstrukciju – arheoloģisko artefaktu ( apģērba, rotas lietu, ieroču) prezentācija.

    Māris un Baiba Rumaki vadīja mācību stundu interesanti, aizraujoši ar patiesu lepnumu, stāstot par Latgali un latgaliešu dzīvi 9.-13.gadsimtā. Viņi pārstāv biedrību Kroma Kolna broļiste, kuras iniciators un idejas autors ir Aleksandrs Lubāns. 7.klašu skolēni varēja pārliecināties cik smags tālaika bruņukrekls, zobens, kādas bija sieviešu un vīriešu rotas lietas un kāpēc tās tika valkātas, kā gatavoja apģērbu un kā to valkāja….

Kroma kolna bruoliste -- tie ir uzņēmīgi un drosmīgi Latgales vīri, kuri apņēmušies izzināt un pētīt seno latgaļu cilšu vēsturi. Pirms diviem gadiem Dagdas novada Pušas Zundos, Kroma kalnā ar šīs bruolistes spēkiem tika uzsākta 9-11.gadsimta latgaļu koka pils būvniecība.

9.-11.gs latgaļu cilšu koka pils būvniecība.

<iframe frameborder="0" width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/QCJACtiHwrs" allowfullscreen=""></iframe>

 

Bez savu vēsturisko sakņu apzināšanās mēs nevarēsim patiesi izprast savu tagadni un veidot savas valsts nākotni.

Nākošgad, Patriotu nedēļas laikā Kroma kolna broļistes biedri, sadarbības ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju, solīja atbraukt atkal un rādīt latgaļu karavīru cīnu paraugdemonstrējumus.

  1. 15.11.2013. pēc skolas svinīgā sarīkojuma, veltīta Latvijas republikas 95.gadadienai, Preiļu 1.pamatskolas 9.klašu skolēniem bija iespēja alternatīvās Latvijas vēstures stundas laikā noskatīties Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā tapušo videofilmu „Viena zeme mūsu”, kas veltīta Latvijas Tautas frontes 25 gadiem, īpaši akcentējot LTF Preiļu nodaļas sasniegumus Latvijas valstiskuma atjaunošanā. Vienlaicīgi skolēniem bija iespēja arī tikties ar projekta un filmas materiālu veidotājiem - PVLMM direktori Teklu Bekešu, muzeja speciālistu Jāni Zarānu un toreizējo notikumu dalībnieku, Preiļu 1. pamatskolas direktora vietnieku informātikas jautājumos Pēteri Bernānu. Tā ir Latvijas Kultūras ministrijas finansētā filma, kurā stāsta ne tikai muzeja priekšmets, bet arī atmodas notikumu aculiecinieki. Filmā ir dokumentēti atsevišķu LTF Preiļu un Aglonas aktīvu tautfrontiešu atmiņas par aktivitātēm, kuras rezumējās Latvijas valsts neatkarības atgūšanā. Videofilmā atainotas LTF dalībnieku atmiņas par mezgla punktiem LTF darbībā (LPSR Augstākās padomes vēlēšanām, 4. maija balsojumu, 1991. gada janvāra barikādēm, Baltijas ceļu un LTF Preiļu rajona apvienības izdoto biļetenu „Preiļu novads”), kuras ilustrētas ar tālaika video hroniku un foto kadriem. Skolas bibliotēkā turpmāk būs pieejama viena šīs videofilmas kopija.

To papildina arī ceļojošā izstāde, kura no 11. līdz 30. novembrim ir aplūkojama Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Preiļu 1.pamatskolas direktore, vēstures un sociālo zinību skolotāja Nora Šņepste