Konkurss „Ko Tu zini par Latviju?” Preiļu 1.pamatskolā

Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā mēs bijām vakar, 
tas sniedz mums izdevību būt labākiem, nekā mēs bijām vakar, 
tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt.” (V.V.Freiberga)

14.novembrī, īsi pirms Latvijas 95.dzimšanas dienas, mūsu skolas uzpostajā sarīkojumu zālē tikās deviņas 9.klašu skolēnu komandas no Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadiem, lai sacenstos erudīcijā un atjautībā starpnovadu konkursā „Ko Tu zini par Latviju?” Mūsu skolu pārstāvēja Santa Prikule, Agneta Landzberga, Sandis Deiko, Vladislavs Rečs (audzinātāja Anna Dzidra Bernāne), Ausma Dzerkale, Linda Vucāne, Matīss Dambītis, Daniels Daukšts (9.b klase, audzinātāja Velta Danovska), Anastasija Baranova, Laura Trubiņa, Zanda Šoldre, Kārlis Stupāns (9.c klase, audzinātāja Žanete Beča).

Konkursa idejas autori un izpildītāji ir Preiļu 1.pamatskolas metodiskās komisijas Cilvēks-Daba-Sabiedrība skolotāji. Konkursa pirmsākums meklējams šī gadsimta sākumā, kad mūsu skolas 9.klašu skolēni ik gadu sacentās zināšanās par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, bioloģiju, ķīmiju savā starpā. 2011.gada septembrī mūsu metodiskās komisijas skolotājiem radās ideja iziet ārpus skolas robežām un sagaidot Latvijas 93.dzimšanas dienu 2011.gada 15.novemrī pirmo reizi sarīkojām starpnovadu konkursu „Vai Tu pazīsti Latviju?” Visiem patika, tāpēc vēlējāmies šo ideju apaudzēt ar mūsdienīgākiem uzdevumiem un noorganizējām konkursu „Ko Tu zini par Latviju?” kā ieskaņas pasākumu Latvijas 95.dzimšanas dienai.

Pirms konkursa katras komandas skolēniem radošajās darbnīcās bija iespēja izveidot sev un audzinātājai svētku rokassprādzi Latvijas karoga krāsās.

Konkurss sākās ar Rūtas Danielas Pastares (9.b) skanīgo muzikālo priekšnesumu (balss un ģitāra) Prāta Vētra „Rudens.” Turpinājumā bija nelielas apsveikuma uzrunas un veiksmes vēlējumi. Iesildošos jautājumus par notikumiem, tradīcijām, cilvēkiem, iedzīvotājiem Latvijā, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novados un Preiļu 1.pamatskolā bija sagatavojuši – P1P direktore Nora Šņepste un mūsu sadarbības partneri - Preiļu novada Izglītības pārvalde (Valentīna Karpušenko), Bērnu un jauniešu centrs (Aija Caune), Preiļu Mākslas un lietišķās mākslas muzejs (Tekla Bekeša, Ināra Krusta). Balviņas no jautājumu sastādītāju rokām saņēma precīzāko un asprātīgāko atbilžu autori jau konkursa gaitā.

Šogad konkursā bija 3 daļas:

Mājasdarbs – savas komandas, skolas, pagasta, novada prezentēšana. Katrai komandai 2-minūšu laikā ar visdažādākajiem paņēmieniem vajadzēja demonstrēt savu veikumu konkursa dalībniekiem, žūrijai un viesiem.

Otrā daļa bija sadalīta 5 uzdevumos – ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija, vēsture, sociālās zinības un literatūra. Aizpildot darba lapas, skolēni rādīja savu erudīciju un zināšanas par Latviju. Arī viesiem nevajadzēja garlaikoties, jo uz ekrāna varēja vērot un mēģināt rast atbildes uz konkursa jautājumiem.

Trešajā daļā, lai izveidotu prezentāciju „Mēs Latvijai,” komandas ņēma palīgā līdzpaņemto datoru. Visas prezentācijas kopīgi skatījāmies un izvērtējām pēc pusdienu pārtraukuma.

Pasākuma noslēgumā komandas saņēma konkursa organizatoru sarūpētās balvas: pateicību par piedalīšanos konkursā, grāmatzīmes ar konkursa simboliku un moto.

Klašu audzinātājiem SIA „Arka Preiļi” uzcepa gaumīgas piparkūku medaļas ar uzrakstu „Latvijai 95”

Skolotāja Ulda Čerpakovska un 9.klašu zēnu gatavotie koka paliktņi tējas krūzēm ar P1P simboliku, bija dāvana visām skolu komandām.

Protams, bija arī konkursa uzvarētāji. Visvairāk punktus (44,5) ieguva un diplomu par 1.vietu saņēma Vārkavas pamatskolas komanda (audzinātāja Astrīda Spūle) 2.vietu un 41,5 punktus ieguva Aglonas vidusskolas komanda (audzinātāja Lidija Šatilova), vienādu punktu skaitu (41) un dalītu 3.vietu ieguva Salas pamatskolas komanda (audzinātāja Lilija Upeniece) un mūsu skolas 9.a klases komanda - Santa Prikule, Agneta Landzberga, Sandis Deiko, Vladislavs Rečs, audzinātāja Anna Bernāne.

Konkursa izskaņā visi dziedājām R.Kaupera „Mana dziesma” un fotografējāmies.

Par konkursa gaitu un uzdevumiem, lai runā dalībnieki:

Visinteresantākais jautājums – par lata komplekta monētām (soc.zin.), par Latvijā pazīstamiem cilvēkiem (BJC),  ķīmijas daļa, par pilsētām (ģeogrāfija), par prezidentiem (vēsture), uzdevums veidot prezentāciju „Mēs Latvijai”

Visgrūtākais jautājums – ievietot tekstā trūkstošos vārdus (literatūra), vēsture, ģeogrāfija.

Visvieglākais jautājums – radošais uzdevums, atrast pilsētu nosaukumus Latvijas kartē, ķīmijas uzdevumi, par latiem, visi jautājumi bija izaicinoši.

Vissaistošākais mājas darbs (komandas priekšnesums) – P1P 9c – īss un konkrēts, Aglonas vidusskola – interesants stāstījums par skolu, P1P 9.a – uzzinājām daudz par Preiļiem un patika klases audzinātājas A.Bernānes dzejolis, mums patika katras komandas individuālais redzējums par savu dzīves vietu, Šķeltovas pamatskola visiem saprotami izstāstīja Šķeltovas ģeogrāfisko stāvokli.

Visinteresantākā prezentācija „Mēs Latvijai” – Pelēču pamatskolas vēlējums „Ar skatu uz mērķi” Vārkavas pamatskolai – pamatoti viedokļi, labi pārdomāta, labs noformējums, jauks dzejolis, spilgta un interesanta, P1P 9.a – interesanti, aizraujoši un skaisti prezentēts.

Konkursu varētu papildināt ar – muzikālās jomas konkursu, likās, ka šodien viss bija forši, aicināt slavenas personības, skolēnu lielāku sadarbību savā starpā, sportiskām aktivitātēm.

Konkursa norise bija – interesanta, nedaudz par garu, kolosāla, jo mēs varējām pārbaudīt uz ko esam spējīgi un vērot, ko citi var, izzinoša, raita, pārdomāta, ikviens bija gaidīts.

Mēs piedalījāmies konkursā, jo – vēlējāmies papildināt un parādīt savas zināšanas par Latviju, iegūt pieredzi, pārbaudīt, uz ko esam spējīgi, domājām, ka tas būs atraktīvs un informatīvs pasākums, jo mēs esam Latvijas patrioti, mēs zinām, ka esam spējīgi sacensties ar pilsētas skolām, mēs esam zinātkāri, mēs gribējām pierādīt sev un citiem, uz ko esam spējīgi.

Vēlos teikt lielu paldies visai Preiļu 1. pamatskolas radošajai komandai, kas veltīja savu laiku konkursa sagatavošanā un norisē. Digna Prodniece izveidoja mūsdienīgu, svētkiem atbilstošu skatuves noformējumu un zāles iekārtojumu, viņa arī sagatavoja āķīgos bioloģijas jautājumus. Ģeogrāfijas jautājumu autore Vija Caune, Vēstures – Nora Šņepste un Dace Kiuleniece, Literatūras un sociālo zinību jautājumu autore - Anda Anspaka. Intars Mežinieks parūpējās par muzikālo noformējumu, Pēteris Bernāns konkursa fotomirkļu iemūžinātājs un IT speciālists, Uldis Čerpakovskis kopā ar 9.klašu zēniem izgatavoja koka paliktnīšus ar P1P simboliku. Protams, visi kopā bijām arī konkursa dienā, jo tikai komandā ir spēks.

Pasākuma norisi bildēs varat aplūkot šeit.

Konkursa koordinatore – Ieva Babre