Radošā darbnīca “Preiļiem 80 ”.

    Radošajā darbnīcā “Preiļiem 80”, kas notika 11.februārī Preiļu 1.pamatskolā,  iesaistījās 5., 6. un 7. klašu skolēni. Dalībnieki veidoja burtus, uz tiem parādot Preiļu pilsētas vēsturi, notikumus, dabas objektus, izmantojot visdažādākos noformējuma materiālus. Radošajā darbnīcā ieradās arī pats Preiļu pilsētas simbols – krauklis un aicināja skolēnus uz nelielu interviju. Komandas demonstrēja savus izveidotos burtus, izstāstot ,ar ko tad ievērojams konkrētais burts. Noslēgumā tika izveidota burtu kolāža “Preiļiem 80”, izskanēja visdažādākie komplimenti Preiļu pilsētai, kopīgs apsveikums un radošās darbnīcas dalībnieki varēja nobaudīt jubilejas pīrāgu.
    Sagaidot Preiļu pilsētas jubileju, 8.- 9. klašu skolēni gatavoja vēlējumus, kuri papildinās savdabīgo un krāsaino  izstādi “Preiļiem 80”.
 Daži no tiem:
“lai Preiļi arī turpmāk ir ziedoša un skaista pilsēta, lai visi ir smaidīgi un
laimīgi...”/ 8.a /,
“ ik gadu no gada tu pilnveidojies,... tu līdz ar mani audz!” / 9.c /

 

Dir.vietn.audz.darbā Digna Prodniece