Pasākums “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”.

    Vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” notiek četros Latvijas novados no janvāra līdz aprīlim. Tas dod iespēju iepazīt un izzināt konkrētās vietas vēsturi un tradīcijas, kā arī sekmē deju kolektīvu attīstību. Pasākumā tiek savienotas jaunatnes fiziskās aktivitātes ar mākslinieciskiem priekšnesumiem.
    No Preiļu 1.pamatskolas pasākumā “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”, kas notika 1. februārī Jūrmalā, piedalījās deju skolotājas Gaidas Ivanovas vadītais 7.-8. klašu deju kolektīvs.
    Pēc ierašanās un dalībnieku reģistrācijas Jūrmalas sākumskolā “Taurenītis”, notika mēģinājumi, bet pēc tam sporta sacensības. Dalībnieku parāde, komandu vizītkartes- sportiski humoristiskā veidā un stafešu programma noritēja ļoti aizraujoši un interesanti.
Koncertā “Sacensību danči” deju kolektīvi dejoja vairākas dejas. To  sniegumu  vērtēja žūrijas komisija.
    Pasākuma noslēgumā dalībniekiem notika diskotēka “Sarkanā balle” Jūrmalas 1. ģimnāzijā. Ballē vajadzēja ierasties sarkanā apģērbā vai izmantot sarkanus aksesuārus. Kolektīviem  un to vadītājiem tika pasniegtas balvas.
Dir.vietn.audz.darbā Digna Prodniece