Sniega dienas 2017 programma Preiļu 1.pamatskolā

Pasaules Sniega diena Latvijā tiek rīkota par godu Pasaules Sniega dienai, un tiek rīkota ar mērķi pievērst bērnu un jauniešu uzmanību ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz sniega. Pasaules Sniega dienas 2017 moto ir ”Vediet bērnus uz sniega!”, starptautiskā devīze “Exlore, Enjoy, Experience”
Mērķis.
1.    Veicināt veselīgu atpūtu sportiskā garā, rosinot interesi par aktīvu laika pavadīšanu brīvā dabā.
2.    Pilnveidot prasmi sadarboties, veidojot komandas, sadalot pienākumus.
Aktivitāšu norises laiks, vieta, dalībnieki.
•    līdz 13.01.2017.
 Fotoizstādes  „Ziemā” sagatavošana
•    16.01.2017.
  5.-9. klašu skolēniem skolas lasītavā
  Viktorīna”Ko tu zini par ziemas sporta veidiem”

2.māc.st. - 5.-6.kl. komandas
3.māc.st.- 7.kl. komandas
4.māc.st.- 8.kl. komandas
5.māc.st.- 9.kl. komandas

Sniega dienas Dinamiskā pauze jeb Trasīte  skolas apkārtnē 5.-9.klašu skolēniem
4.māc.st.-5.kl.
5.māc.st.-6.kl.
6.māc.st.-7.-8.kl.
7.māc.st.-9.kl.

plkst 15.30 sporta skolas stadionā4.-9.klašu skolēniem
Draudzības stafete uz slēpēm

•    12.01.2017.,plkst 9.00 Preiļu parkā pie estrādes
Stafetes 4. klašu skolēniem
•    16.01.2017. Preiļu parkā pie estrādes
Stafetes 1.-3.klašu skolēniem
2.māc.st.-2.kl.
3.māc.st.-1.kl.
4.māc.st.-3.kl
.
•    16.-17.01.2017.
Mājas darbs- Viktorīna “Ziemas sporta veidi” 1.- 4.kl.skolēniem
Līdz 20.01. radošo konkursu- domrakstu, zīmējumu, foto darbu izvērtēšana
1.-6.kl. un 7.-9.kl.

     Tiesnešu komanda un atbildīgie skolotāji:

Inga Haritonova, Jānis Ondzuls, Ilmārs Madelāns,
 Ilze Broka, Digna Prodniece, klašu audzinātāji u.c. skolotāji
    Atbildīgie  skolotāji par sporta aktivitāšu norisi 1.- 4.klasēs-
Inga Haritonova, Jānis Ondzuls, Ilze Broka
Atbildīgie  skolotāji par sporta aktivitāšu norisi 5.-9.klasēs-
Inga Haritonova, Jānis Ondzuls, Ilmārs Madelāns, Digna Prodniece
Atbildīgie skolotāji par zīmējumu konkursu
1.-6.kl.- Astrīda Čerpakovska, Marianna Abricka
Atbildīgie skolotāji par fotografēšanu un ievietošanu skolas mājas lapā-
Ieva Babre, Ilze Broka, Digna Prodniece, Pēteris Bernāns
Atbildīgie par viktorīnu- Ilze Broka 1.-4.kl., Digna Prodniece sadarbībā ar bibliotēkas pulciņu 5.-9.kl.- Aurika Vaseršteina / 9.b /, Ērika Trubiņa /9.b/
Foto konkursa bildes jāiesūta Ilzei Brokai un Dignai Prodniecei
Vērtēšana un apbalvošana.
Rezumējot Sniega dienas aktivitātes, tiks izsniegti Sniega dienas sertifikāti, balvas aktīvākajiem radošo konkursu dalībniekiem, piešķirtas nominācijas “Zinošākais trijnieks”, kā arī skolēnu aktivitātes izvērtējums pa klasēm.

Digna Prodniece, direktora vietniece audz.darbā