Zīmoga „Paldies” atklāšanas svētki.

    Preiļu 1. pamatskolas bibliotēkā notika zīmoga „Paldies” atklāšanas svētki. Pasākumā piedalījās 1. klašu skolēni un audzinātājas Anita Lauska, Lolita Adamoviča, Gaida Ivanova.
    Skolēni vēroja pirkstiņleļļu un rokasleļļu teātri, kuru uzveda bibliotekārā pulciņa dalībnieki Santa Deiko, Laura Kļaviņa, Laura Belousova, Daina Pauniņa, Jevģenija Rinkina, Ieva Gribuste, Elīna Zarjanska, Laine Lippe, Rikovs Nauris, Trubiņš Mārtiņš.
    1. klašu skolēniem tika dāvinātas grāmatas, un tie skolēni, kuri vislabāk saglabā grāmatas saņēma diplomus un dienasgrāmatā zīmogu „Paldies”. Visi kopā iepazinās ar grāmatu lietošanas noteikumiem un piedalījās rotaļā ar sniegpārsliņām.