Eiropas valodu diena Preiļu 1.pamatskolā.

Katru gadu 26.septembrī atzīmē Eiropas valodu dienu. Arī Preiļu 1.pamatskolā jau piekto reizi notika pasākums veltīts šai dienai. Šoreiz tas norisinājās Nordplus Junior projekta "Dare to Share" ietvaros. Tā dalībniekiem bija iespēja gūt jaunu pieredzi par citām valstīm un papildināt jau esošās zināšanas par dažādām kultūrām.
   Skolā veiksmīgi turpinās darbs pie skolēnu kompetenču attīstīšanas  un jaunās pieejas ieviešanas mācību procesā. Starppriekšmetu saikne tiek īstenota gan mācību stundās, gan arī ārpusstundu pasākumos. Šajā Eiropas valodu dienas pasākumā vienojās deja, mūzika, ģeogrāfija, angļu valoda,  latviešu valoda un rādīja lielisku sadarbību. Kopā ar mūsu dejotājiem zināšanas un erudīciju par Eiropas valodām pārbaudīja arī skolēni no Lietuvas. Viņi aktīvi līdzdarbojās visās aktivitātēs un veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem.
  Vienā no uzdevumiem dalībniekiem vajadzēja vārdu "sveiki" atpazīt vairākās Eiropas tautu valodās. Nākamajā uzdevumā skolēni lika puzzli ar Eiropas valstīm. Visātrākā komanda to paveica piecās minūtēs. Savukārt citā uzdevumā dalībniekiem vajadzēja atpazīt, kādā Eiropas valodā skan dziesma. Vislielāko sajūsmu izpelnījās Laura Reinika dziesmas "Es skrienu " versija lietuviešu valodā. Pasākumu angļu valodā vadīja 9.a klases skolnieces Diāna un Patrīcija Agnija.
 Veidojot pasākuma scenāriju, vienmēr tiek meklētas jaunas idejas, sadarbības formas, izaicinājumi, lai tas būtu izzinoši un vērtīgi abām pusēm –kā skolēniem, tā skolotājiem. Un tikai sadarbojoties var iegūt. Viens no jauninājumiem -luga “Vecīša cimdiņš” tika spēlēta nevis vienā valodā,  kā būtu pierasts dzirdēt,  bet gan veselās trijās: latviešu, krievu un angļu.
  Skolēni lietderīgi pavadīja laiku. Nenoliedzami dalībnieki guva pozitīvas emocijas, papildināja zināšanas angļu valodā,  uzvarētāji bija visi.
  Pasākuma dalībniekiem un skolotājiem raito dejas soli rādīja dejotāji no Lietuvas un mūsu skolas dejotāji.
   Paldies latviešu valodas  skolotājai Irēnai Baronei un 7.c skolēniem par interesanto priekšnesumu, vācu valodas skolotājai Mārītei Šķesterei par pasākuma scenāriju, angļu valodas skolotājai Veltai Danovskai un ģeogrāfijas skolotājai Vijai Caunei par uzdevumu sagatavošanu un vērtēšanu, ķīmijas skolotājai Ievai Babrei par atraktīvāko mirkļu iemūžināšanu fotogrāfijās.

Pasākumu aprakstīja Preiļu 1.pamatskolas angļu valodas skolotāja Laila Vibornā