Rasa Zīmele erudīcijas spēlē “Gudrs vēl gudrāks” 1. novembrī

“…Mēs turpinām kustēties uz priekšu, atveram jaunas durvis, daram jaunas lietas, tāpēc ka esam zinātkāri un vēlme apgūt kaut ko jaunu arī mūs aizved uz panākumiem.” teicis /Volts Disnejs/

     Katrā skolā mācās gudri un zinātkāri bērni, jo tieši šādi skolēni var ņemt dalību televīzijas erudīcijas spēlē skolēniem “Gudrs vēl gudrāks.” Aizpildot dalībnieka anketu, kurā skolēnam jāatspoguļo gan sasniegumi mācību darbā, gan ārpusstundu aktivitātes, gan nodarbes brīvajā laikā, erudīcijas spēlē dalībai LTV1 tika izvirzīta mūsu skolas 8.a klases skolniece Rasa Zīmele. Rasa bija sagatavojusi nelielu video sveicienu un arī savu īpašu apsveikumu Latvijai simtajā dzimšanas dienā.
    1.    novembrī  Rasa ar klases biedreņu atbalstītāju grupiņu devās uz televīziju. Tā bija piedzīvojumu, satraukumu, pārsteigumu, atklāsmju, intrigu, pieredzes gūšanas  pilna diena. Gan Rasai, gan klases biedrenēm bija interesanti pavērot televīzijas  “Gudrs vēl gudrāks” ierakstu telpu un piedalīties reāli raidījuma tapšanā.
     Kompetenti eksperti bija sagatavojuši jautājumus, kas  ietver  mācību vielu un sabiedriski aktuālas tēmas mūzikā, mākslā, vēsturē, politikā un citās jomās. Jautājumi spēles dalībniekiem tika uzdoti atraktīvā video formātā, kurus sagatavojuši bija sabiedrībā zināmi cilvēki. Rasa dalību erudīcijas spēlē varēsim vērot kādā no decembra raidījumiem.
    Spēles dalībniece Rasa saka: “Tā ir tiešām liela pieredze, ieskats televīzijas raidījumu tapšanā, zināšanu pārbaude un māka loģiski domāt par spīti stresam. Tas ir pavisam savādāk nekā skatīties raidījumu pa televizoru. Man tā ir vēl viena pieredze un es ieteiktu to pamēģināt katram.”
  “Erudīcijas spēle “Gudrs vēl gudrāks” bija interesanta un aizraujoša. Es kā līdzjutēja un Rasas atbalstītāja ieguvu jaunas zināšanas un ļoti vēlētos vēlreiz piedalīties šajā televīzijas spēlē./Aivita/
“Man ļoti patika televīzijā. Mani pārsteidza tas, kas ilgi un vairākas reizes vajadzēja atkārtot vairākas lietas, lai notiktu ieraksts. Bija interesanti un aizraujoši raidījuma vadītāji, kuri neļāva mums garlaikoties. Tā kā es biju raidījuma tapšanā pirmo reizi, tad visas lietas, kas saistītas ar raidījuma tapšanu man likās interesantas. Visi dalībnieki bija aktīvi. Man bija prieks atbalstīt rasu, jo es pati neuzdrošinātos piedalīties šādā spēlē.” /Samanta/”
   “Interesanti  bija vērot spēles dalībniekus, gan tad, kad filmēšanas  kameras bija izslēgtas, gan tad, kad kameras darbojās. Man bija prieks par Rasas atbildēm un es tiešām vēlējos, lai Rasa tiek uz spēles finālu. Arī kā līdzjutējai un atbalstītājai man bija laba pieredze būt šajā spēlē.” /Evelīna/
   “Man ļoti patika brauciens uz Rīgu uz erudīcijas spēli “Gudrs vēl gudrāks.” Studijā  valdīja pozitīva atmosfēra, bija atraktīvi spēles vadītāji un arī dalībniekos valdīja pozitīva gaisotne. Nepatika tas, ka vajadzēja ilgi sēdēt, lai uzfilmētu raidījumu. Bija uztraukums par rasu, jo vēlējos, lai Rasa uzvarētu. Paldies Rasas tētim, kas mūs aizveda, lai redzētu kā raidījums top īstenībā.” /Laine/
   “Man šis brauciens ļoti patika, jo es varēju televīzijas studiju apskatīt reālajā dzīvē un arī pavērot raidījuma tapšanā un reāli priecāties par klases biedrenes veiksmēm un līdzi just neveiksmēm. Labprāt vēlreiz gribētu braukt un piedalīties spēlē.” /Arta/
Paldies Rasai par uzdrošināšanos, dalību šajā spēlē, par to, ka arī klases biedriem deva iespēju apskatīties un ņemt dalību raidījuma tapšanā. Rasa ar savu piedalīšanos spēlē visai klasei nopelnīja ekskursiju uz kādu  no “Latvenergo” uzņēmumiem,  kur varēs uzzināt par elektroenerģijas ražotni, vēsturi un energoefektivitāti. Paldies Rasas vecākiem par  atbalstu, rūpēm un līdzdzīvošanu, jo vecāku un ģimenes atbalsts ikvienam bērnam ir ļoti svarīgs un nepieciešams.
   Erudīcijas spēlē “Ģudrs vēl gudrāks ” redzēto un piedzīvoto apkopoja un līdzi juta Rasas klases audzinātāja Anna Dzidra Bernāne.