Radošas darbnīcas “Iepazīsti latvju zīmes” Preiļu 1. pamatskolā

Visiem sen zināms, ka, darbojoties praktiski un skaidrojot otram apgūto, ir interesantāk, vērtīgāk un iegūtās zināšanas paliek atmiņā ilgāk, nekā, klausoties lekcijas, lasot gatavus aprakstus vai vērojot citus darbībā.
Noslēdzot 1. mācību semestri 21. decembrī, 8.-9. klašu skolēniem bija lieliska iespēja caur praktisku darbošanos iepazīt latvju zīmes – zīmes senatnē un mūsdienās, to nozīme, izskats, zīmju modelēšana – zīmes uz koordinātu plaknes, lielizmēra zīmes no putuplasta, piparkūku zīmes un 3D zīmju modelēšana programmā TinkerCad. Pēc saturīgas darbošanās 6 darbnīcās skolēni devās uz klases stundu, kurā apgūto savā darbnīcā prezentēja klases biedriem un audzinātājai.
Lai radošās darbnīcas varētu realizēt, jāsaka 4 paldies:
Paldies darbnīcu vadītājiem:

  • 3D modelēšana un zīmju nozīmes skaidrojums - Rasa Zīmele un Dinārs Kemzāns (8.a klases skolēni), skolotāja Anda Anspaka;
  • Prezentācijas “Latvju zīmes ikdienā” – Anna Dzidra Bernāne;
  • Latvju zīmju simboli, to modelēšana, informācijas meklēšana matemātikā un ģeogrāfijā – Mairita Grišule un Vija Caune;
  • Praktiskā modelēšana fizikā – Laila Vibornā;
  • Domā-Dari-Baudi (mājturība) – Inga Reine;
  • Latvju zīmes latviešu literatūrā – Irēna Barone.

Paldies 8.-9. klašu skolēniem par darbošanos un prezentēšanu un audzinātājām par klases stundu organizēšanu – Annai Dzidrai Bernānei (8.a), Vijai Caunei (8.b), Ingai Bukai (9.a), Mairitai Grišulei (9.b) un Mārītei Šķesterei (9.c).
Paldies Dignai Prodniecei par fotomomentu uzņemšanu.
Paldies skolas  vadībai par atbalstu darbnīcu norisē.

Ko skolēni ieguva praktiski darbojoties? Dažas atziņas no skolēnu aptaujas:
Zalktis ir gudrības simbols;
Uzzināju par latvju zīmju nozīmi un maģisko spēku;
Atkārtoju, kā zīmēt koordinātu plakni, kā jāatliek punkti uz tās;
Ka katrai latvju zīmei ir sava nozīme;
Bija interesanti griezt ārā zīmes no putuplasta;
Putuplastu griezt nav nemaz tik viegli;
Uzzināju dažu pilsētu ģerboņus;
Uzzināju kaut ko par 3D modelēšanu un informāciju par latvju zīmju nozīmi;
Strādājot šajā darbnīcā, uzzināju, cik daudz latvju zīmju ir mums apkārt un atgādināja man Ko katra no tām nozīmē;
Iegūtā atziņa - latvju zīmes var veidot no jebkā, pat izcept no piparkūku mīklas.


Darbnīcu koordinatore – Ieva Babre