Bebr[a]s - Starptautiskais informātikas konkurss 5. - 12. klašu skolēniem

2018. gada 20. janvārī, Rīgā, RTU Inženierzinātņu vidusskolā notika Starptautiskā informātikas konkursa “Bebrs 2017” 2. kārta, kurā no Preiļu 1. pamatskolas tika aicināts piedalīties 5.a klases skolēns Juris Mičulis.

Latvijā šogad konkursā piedalījās rekordliels skolēnu skaits - 13 027, bet 5. - 6. klašu grupā piedalījās 4 845 skolēni. No tiem 1. kārtas katras vecuma grupas 20 labākie dalībnieki tika uzaicināti piedalīsies 2. kārtā. Konkursā skolēni izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risināja aizraujošus uzdevumus, kas iepazīstina ar informātikas pamatprincipiem, neizmantojot specifiskus terminus.
Juris saņēma atzinības rakstu un veicināšanas balvas. Apsveicam viņu! Vairāk par konkursu: https://www.visma.lv/bebrs/

Datorikas skolotāja Inga Buka