Skolēni piedalās "Ekonomiskajā spēlē"

    Pagājušā gada nogalē  programmas "Karjera" ietvaros tika izsludināts konkurss "Mērķu sasniegšanas sekmējošo un kavējošo faktoru pētīšana".  Skolēniem vajadzēja izlasīt kādu grāmatu par ievērojamu cilvēku, uzrakstīt recenziju un prezentēt to.
    Darbs prasīja laiku un arī centību. Visas recenzijas tika stingri vērtētas pēc vairākiem kritērijiem: darba noformējums, secinājumi un argumentācija, radošās idejas un oriģinalitāte.
    Recenzijas izrādījās uzrakstītas labi un 5 skolēni tika konkursa ''Ekonomiskās spēles" finālā: Tatjana Krotova, Rūta Bulmeistere, Linda Freiberga, Ivanda Bicāne, Laura Džeriņa. 12. martā meitenes devās uz Rīgu, lai pārstāvētu savu skolu.
    Šajā pasākumā tika gūti gan jauki iespaidi, gan jauni draugi no citām Latvijas skolām.
    Ivanda atceras jauki pavadīto dienu: "Piedalījās ap 100 skolēniem - tas ir labākie no visiem 500, kas bija rakstījuši recenzijas. Priecājos, ka arī es biju viena no finālistēm. Uzdevumi bija interesanti un samērā āķīgi, bija par ko palauzīt galvu. Iesaistoties šai pasākumā es ieguvu jaunus draugus, pieredzi saskarsmē ar citiem".
    Linda ar prieku stāsta: "Mūs visus sadalīja pa komandām - krāsām. Es tiku dzeltenajā komandā. Katrai grupai tika doti uzdevumi par dažādām tēmām . Piemēram, tēma - ģimene. Mums nācās tēlot tā, lai citi saprastu, ka tā ir vienota un laimīga ģimene. To visu vērtēja žūrija."
    Rūtas iespaidi: "Mana komanda izrādījās atraktīva un izpalīdzīga. Nācās pildīt visdažādākos uzdevumus. Arī ļoti sarežģītus. Pēc 2. daļas punktiem ierindojāmies 1. vietā. Taču beigās manas grupas rezultāts bija 2. vieta."
    Visas meitenes ieguva balvas un arī dienas darba novērtējumu - diplomus- "Par aktīvu līdzdarbošanos sabiedrības izpētē un sevis pilnveidošanā".

    Pasākuma norisē varat ielūkoties šeit.

Preiļu 1.pamatskolas programmas "Karjera" skolotāja Laila Vibornā