Sveicam olimpiāžu laureātus!

Vizuālā māksla (novada olimpiāde 22. 03. 2018.)

1.vieta  
Adelīna Gribonika 2. c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Sofja Kirillova 6. c kl. (skolot. M. Abricka
Rūta Logina 7. c kl. (skolot. M. Abricka)

 2.vieta
Katrīna Veigule 1. b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Rūta Mičule 3. b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Karīna Anspoka  6. c kl. (skolot. M. Abricka)

3. vieta
Liene Mozule 2. c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Andīna Anspoka 4. b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Marta Jenaua 5. c kl. (skolot. M. Abricka)
Laura Čerpakovska  7. c kl. (skolot. M. Abricka)
Marianna Ķivriņa 9. kl. (skolot. M. Abricka)

atzinība
 Ance Paula Onužāne 4. b kl. (skolot. A. Čerpakovska)


Sākumskolas kombinētā olimpiāde 4. klasēm (21.03.2018.)

1. vieta
Valērija Dementjeva 4. c kl. (skolot. R. Bilzēna)

2.vieta
Kārlis Kristians Pastars 4. b kl. (skolot. R. Sparāne)

3.vieta
Aivis Pavlovs 4. kl. c (skolot. R. Bilzēna)
Dāvis Krūmiņš 4. a kl. (skolot. A. Laškova)

atzinība
Miervaldis Hadings Polencs 4. c kl. (skolot. R. Bilzēna)


Mājturība un tehnoloģijas (tekstila tehnoloģijās)  ,,Mēs Latvijas simtgadei''  (atklātā olimpiāde, 6. - 7. klašu grupa 1. kārta; 19. 01. 2018.)
         
Agita Kotāne 7. b kl. (skolot. I. Reine)
Santa Cakule 7. b kl. (skolot. I. Reine)


Mājturības un tehnoloģiju (koks, metāls)  (novada olimpiāde 5. – 7. kl.; 07. 03. 2018.)

1. vieta
Juris Mičulis 5. a kl. (skolot. U. Čerpakovskis)
Reinis Pēteris Jurāns 7. c kl. (skolot. U. Čerpakovskis)

2. vieta
Modris Gorins 6. c kl. (skolot. U. Čerpakovskis)

3. vieta
 Ričards Jakovļevs 5. c kl. (skolot. U. Čerpakovskis)
 Arvīds Mazajevs 7. c kl. (skolot. U. Čerpakovskis)


Matemātika (novada olimpiāde 16.02.2018.)

1. vieta
Juris Mičulis 5. a kl. (skolot. M. Grišule)              
2. vieta
Annija Akmentiņa 5. a kl. (skolot. M. Grišule)
Sofja Kirillova 6. c kl. (skolot. I. Isajeva)               
3. vieta
Pūga Armands 5. a kl. (skolot. M. Grišule)
Elīna Šmeikste 6. b kl. (skolot. I. Buka)
Karīna Anspoka 6. c kl. (skolot. I. Isajeva)
Gints Šņepsts 6. c kl. (skolot. I. Isajeva)
Reinis Pēteris Jurāns 7. c kl. (skolot. M. Grišule)
atzinība
Liāna Usāne 6. c kl. (skolot. I. Buka)

Tekstila tehnoloģijas (novada olimpiāde 01.02.2018.)

1. vieta  
Marija Zinovjeva - 9. b kl. (skolot. I. Reine)   
2. vieta
Diāna Vuškāne - 9. a kl. (skolot. I. Reine)   
3. vieta
Nikola Djubina - 9. b kl. (skolot. I. Reine)


Koka un metāla tehnoloģijas (novada olimpiāde 01.02.2018.)

1. vieta  
Eduards Stupāns - 8. b kl. (skolot. U. Čerpakovskis) 
3. vieta  
Raivis Žihars - 9. b kl. (skolot. U. Čerpakovskis)


Latviešu valoda un literatūra (novada olimpiāde 15.01.2018.)

1. vieta
Jānis Jalinskis - 8. a kl. (skolot. I. Barone)

2. vieta
Rasa Zīmele - 8. a kl. (skolot. I. Barone)
Patrīcija Agnija Pūdže - 9.a kl. (skolot. Ž. Beča)