Digitālo prasmju nedēļa.

    

     Latvijā Digitālā jeb E-prasmju nedēļa notiek jau devīto reizi. Šogad tā īpaši veltīta digitālo prasmju apgūšanai un attīstīšanai, lielākas drošības un pārliecības iegūšanai digitālajā vidē, kritiskās domāšanas uzlabošanai un mediju pratības apgūšanai.
     Arī mūsu skolas 7. – 8. klašu izglītojamie ņēma aktīvu dalību šajā aktivitātē. Sakām “Paldies” Bērnu literatūras nodaļas galvenajai bibliotekārei Inai Rusiņai, jo viņa piedāvāja novadīt izglītojamajiem alternatīvo mācību stundu par tēmu “Vēl tuvāk Latvijai”. Digitālās jeb E-prasmju nedēļas prioritātes bija digitālā drošība un digitālās prasmes un informācijas meklēšana, iepazīstot dažādas ar Latvijas simtgades svinībām saistītas tīmekļa vietnes. Izglītojamie tika iepazīstināti ar pasākumiem, kas saistīti ar Latvijas simtgadi Latgales vēstniecībā GORS, ar Latvijas simtgades filmu piedāvājumu. Nodarbībā izglītojamie atcerējās pēdējo simts gadu iemīļotākās latviešu dziesmas. Latvijas dziesmu zelta fonds ir pieejams vietnē “Izdziedam100.lv”. Tika sniegta informācija, ka darbojas speciāla aplikācija www.apsveikumslatvijai.lv, kurā ikviens var ģimenei, draugam, kolēģim vai paziņai nosūtīt savu apsveikuma tekstu Latvijai dzimšanas dienā.
       Noslēgumā izglītojamie aizpildīja anketu par saviem interneta lietošanas paradumiem. Apkopojot anketu rezultātus, var secināt, ka 89 % izglītojamo internetu lieto katru dienu vidēji trīs stundas, pārsvarā izmantojot savus viedtālruņus. Lielākais izglītojamo pārsvars internetu lieto, lai skatītos video, sazinātos ar draugiem un radiem un meklētu mācībām noderīgu informāciju. No sociālajiem tīkliem visbiežāk izglītojamie lieto sociālās vietnes Youtube, Instagram un Facebook. 42 % skolēnu atzīst, ka zina, kā mainīt privātuma nosacījumus sociālajos tīklos, bet to neizmanto, savukārt 49 % norāda, ka nekad nesazinās ar nepazīstamiem cilvēkiem. 51 % skolēnu interneta vidē jūtas pilnīgi droši.
     Izglītošanās ir pamata ieteikums, bet tas ir arī visgrūtāk realizējams mūsdienu straujās informācijas aprites laikā, kad tehnoloģijas arvien vairāk ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Izglītošanās ir priekšnosacījums sekmīgai pārējo drošības padomu īstenošanai.

P1p.