Lieldienas sākumskolā

    19. martā sākumskolas skolēni un skolotāji sarīkojumu zālē iešūpoja Lieldienas. Priekšnesumus pieteica Mazais zaķēns (Dagnija), Lieldienu Zaķis (Agita) un Zaķu māte (Lauma). Koncerta laikā šie gudrie zaķi mazajiem bērniem pastāstīja kā skaisti nokrāsot Lieldienu olas, par Lieldienu ticējumiem un par skanīgo pavasari, kurš atnāk ar piebriedušu pumpuru čukstiem, lietus čaboņu, mūsu pašu smiekliem. Koncertā piedalījās 1., 2.-3. klašu dejotāji (sk. Gaida Ivanova), 4.-5. kl. dejotāji (sk. I. Broka). Pavasarīgas dziesmiņas skolēniem palīdzēja nodziedāt mūzikas skolotāji A. Gžibovskis, L. Sondore, L. Ozola. Daži bērni zināja noskandēt arī Lieldienu tautasdziesmiņas. Svētku koncerta izskaņā Lieldienu zaķis aicināja visus klātesošos nodziedāt dziesmiņu „Šūpojiesi Lieldieniņa” un novēlēja visiem priecīgas, raibām oliņām bagātas Lieldienas!