Labais darbs Latvijai

Viens no Preiļu 1. pamatskolas labajiem darbiem Latvijas simtgadei ir iesaistīties  Naujenes Novadpētniecības muzeja akcijā, lai palīdzētu izveidot  lielāko musturdeķi Latvijā un pasaulē! Musturdeķa veidošanas mērķis ir vairāku gadu garumā izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, kuru varētu nostiept no viena Daugavas krasta līdz otram, iesaistot šī deķa veidošanā pēc iespējas vairāk cilvēku un iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā. Lai tas izdotos, nepieciešamais deķa garums ir 500 metri. Skola šajā aktivitātē aicina piedalīties ikvienu - skolēnus, vecākus, vecvecākus, draugus. Lai iesaistītos, nepieciešams jebkurā tehnikā un krāsā noadīt, noaust vai notamborēt 10 x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu rokdarba fragmentu-(s) (kvadrātu) un atnest uz skolas mājturības kabinetu. Skolas ietvaros tiks noskaidrota čaklākā klase(skolēni un viņu atbalstītāji). Mācību gada beigās savāktos fragmentus nosūtīsim uz Naujenes novadpētniecības muzeju.

Pašlaik akcijā ir iesaistījušies 68 dalībnieki un ir savākti 552 musturdeķa fragmenti. Čaklākā klase šobrīd ir 5.b (274 fragmenti), otrajā vietā ir 4. c klase (101), 3. vietā 4. b klase(97). Individuāli līdere ir Adriāna Volonte(5.b) un viņas  mamma Solvita ar 175 fragmentiem. Tai seko Jēkaba Vaivoda ģimene (4.c, 59 fragm.), Alises Andersones ģimene(5.b,50 fragm.), Undīnes Stalidzānes ģimene(4.b,37fragm.) un Linda Gribuste(5.b) ar mammu (34fragm.).

Malači skolēni, malači viņu atbalstītāji!

Sasparojamies pārējie!!!

Mājturības skolotāja Inga Reine