Preiļu 1. pamatskola –“ eTwinning skola”.

   eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam.
    Pirmajā iniciatīvas gadā šādu statusu pēc rūpīgas atlases saņēma 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes: http://etwinning.lv/24-izglitibas-iestadem-latvija-pieskir-etwinning-skola-statusu/ un starp tām arī Preiļu 1. pamatskola.
    Lai kļūtu par “eTwinning Skolu”, vērtēja skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā arī pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Skolām statuss tiek piešķirts uz 2 gadiem. Visas skolas saņems “eTwinning Skola” plāksnes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās.
    Sadarbība un kopīgi projekti eTwinning vidē notika arī šajā gadā. Šogad fizikā,  apgūstot tēmu “Kustība”, 8.a klases skolēni to darīja mazliet savādāk. Viņi risināja nevis grāmatas uzdevumus, bet gan domāja aizraujošus un ar mūsdienu tehnoloģijām veicamus uzdevumus paši, pēc tam ievietoja tos eTwinning vidē. Sadarbības skola šoreiz bija Kr. Valdemāra Ainažu pamatskola un tās fizikas skolotāja Ineta Lielkalne. Katras skolas skolēni risināja otras skolas uzdotos uzdevumus par kustību. Lai izpildītu  kustības uzdevumus,  vajadzēja gan izveidot WhatsApp grupu,  gan izmantot mobilo aplikāciju “Pacer”, gan atrast Latvijas kartē īsāko un interesantāko maršrutu līdz otrai skolai.
    Jauniešiem šāda mācīšanās šķita  interesanta un pieņemam. Viens no skolēniem,  Mikus atzīst: “Man šis projekts palīdzēja no citas puses iepazīt  Kustību ! Vēlētos vēl vairāk šāda veida projektus ! Arī nevajadzēja baigi pūlēties,  lai izdarītu visus nepieciešamo !“
   “Man darboties projektā ''Kustība PA'' patika. Projektā man visvairāk patika risināt uzdevumus, veidot domu karti. Noteikti varu teikt, ka abas skolas bija aktīvas. Ja nākošgad būs tāds projekts, labprāt piedalīšos,“ tā domā Dinārs.


   Lai varētu turpināt darboties, izmantojot projektu metodes piedāvātās iespējas, un to veiktu pēc iespējas plašāks interesentu loks, jūnija sākumā piecpadsmit Preiļu 1. pamatskolas skolotāji apmeklēja pedagogu kvalifikācijas pilnveides kursus "Ievads eTwinning". Pasniedzējas stāstīja par jaunām iespējām, sniedza sīkāku pārskatu, kā darboties eTwinning vidē, dalījās ar savu pieredzi projektu veidošanā.

Preiļu 1. pamatskolas fizikas skolotāja un eTwinning projektu īstenotāja Laila Vibornā