Labais darbs Latvijai paveikts!

      Viens no Preiļu 1. pamatskolas labajiem darbiem Latvijas simtgadei ir iesaistīties  Naujenes Novadpētniecības muzeja akcijā, lai palīdzētu izveidot  Lielo Augšdaugavas  musturdeķi! Akcijas mērķis - strādājot vairāku gadu garumā, izveidot lielāko musturdeķi Latvijā,  nostiept to no viena Daugavas krasta līdz otram, iesaistīt šī deķa veidošanā pēc iespējas vairāk cilvēku un iekļūt Ginesa rekordu grāmatā. Lai tas izdotos, nepieciešamais deķa garums ir 500 metri. Skola šajā aktivitātē aicināja piedalīties ikvienu - skolēnus, skolotājus, vecākus, vecvecākus. Lai iesaistītos, bija nepieciešams jebkurā tehnikā un krāsā noadīt, noaust vai notamborēt 10 x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu rokdarba fragmentu-(s) (kvadrātu) un atnest uz skolas mājturības kabinetu.  
Skolas akcija turpinājās līdz mācību gada beigām un rezultāts bija ļoti iepriecinošs – tika savākti  1770 fragmenti. Akcijā iesaistījās 82 dalībnieki no 18 klasēm. Čaklākā  ir 5.b klase, kura pagatavoja 881 kvadrātu, tai seko 4.c (262), 5.a (248), 5.c (201). Jāuzteic 4.b klase, jo akcijā iesaistījās pilnīgi visi skolēni, ieskaitot audzinātāju,  un pagatavoja 136 fragmentus.
       Individuāli līdere ir Adriāna Volonte (5.b) un viņas mamma Solvita ar 325 fragmentiem. Tai seko Linda Gribuste ar mammu (251), Jēkaba Vaivoda ģimene (225), Luīze Vilcāne ar mammu (220), Alitas Pavasares ģimene (200), Iluta Vaikule (140) un Alise Andersone (100) un viņu  mammas.
    14. jūnijā čaklākie skolēni, skolotājas D. Prodniece un I. Reine devās uz Naujenes novadpētniecības muzeju, lai nogādātu pagatavotos musturdeķa fragmentus.  Tā bija izdevība pašiem redzēt jau 300m garo musturdeķi, saprast sava darba nozīmību, izjust saliedētību ar citiem rokdarbniekiem pat no ārvalstīm. Braucienā skolēni iepazinās ar Naujenes novadpētniecības muzeja ekspozīciju, paciemojās Slutišķu vecticībnieku sādžā, palūkojās uz Daugavas lokiem no Vasargelišķu skatu torņa. Visi izjutām gandarījumu par paveikto un skola saņēma Naujenes novadpētniecības muzeja Pateicības rakstu par piedalīšanos Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanā.
Malači skolēni, malači viņu atbalstītāji! Paldies visiem!

                              Mājturības skolotāja Inga Reine