Preiļu 1. pamatskolas 6-klasnieki dodas uz mežu ekspedīcijā

Visiem Latvijas skolu 6.klašu skolēniem ir laba iespēja apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – ekspedīcijās! Tās organizē AS „Latvijas valsts meži”.

18.septembrī Preiļu 1. pamatskolas 6. klašu skolēni, dabaszinību skolotāji (I.Babre, D.Prodniece, V.Caune) un klašu audzinātāji (U.Čerpakovskis, I.Barone, J.Pokšāns), devās skolas finansētā mācību ekskursijā uz Kalupes mežu, paldies direktorei Norai Šņepstei.     Ekspedīcijas maršruts veidots aptuveni divu kilometru garumā, tajā ietvertas 10 dažādas meža izziņas pieturvietas. Skolēni, dodoties no vienas pieturas uz otru, veica praktiskus uzdevumus mežā -  mērīja koku augstumu, atklāja koksnes produktus, būvēja Leonardo da Vinči pašnesošo tiltu, kā arī skaitīja kokus noteiktā platībā. Uzdevumu izpildē bija nepieciešamas ne tikai zināšanas dabaszinībās, bet arī matemātikā. Vajadzēja sadarboties komandā. Iegūtos rezultātus skolēni atzīmēja darba burtnīcā.

Šādi darbojoties skolēni papildināja savas zināšanas un praktiski izmēģināja grāmatās lasīto un stundās dzirdēto - tā bija lieliska iespēja lietot kompetencēs balstītu pieeju mācību procesā.

Paldies AS LVM Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājai  Daigai Ancānei ar komandu par lieliski novadītajām nodarbībām.

 

Skolēnu domas par ekspedīcijā piedzīvoto:

 • Iemācījos noteikt koka vecumu, kā retināt mežu, ka daudzi produkti ir no koka. /Anastasija/
 • Bez meža nevar iztikt. Ikdienā mēs saskaramies ar koka izstrādājumiem. Mežs ražo skābekli. /Armands/
 • Es uzzināju, kā mērīt koku augstumu, kāpēc jāatstāj celmi, kā var uzzināt mazās priedes vecumu. /Nellija/
 • Es iemācījos kā var noteikt koka vecumu vieglāk, atklāju, ka var viegli uztaisīt tiltu no dēļiem, ieguvu, ka mežā arī ir daudz ko darīt, ko neesmu iedomājusies. /Alita/
 • Ieguvu jaunas zināšanas.Es iemācījos kā var noteikt koka vecumu, nenozāģējot to. Atklāju, ka aspirīns satur koksni. /Emerita/
 • Es uzzināju, kā sevi pasargāt zāģējot kokus, kā saskaitīt cik kokam gadu, kā ir jāretina mežs. /Ēriks/
 • Es iemācījos noteikt kokiem vecumu, mērīt koka augstumu un aizsargāt mežu. /Maksims/
 • Es iemācījos, kā vieglāk saskaitīt kokus, atklāju, kā var mērīt koku augstumu un uzzināju, ka mežu jāretina, lai koki augtu lielāki. /Alise/
 • Man patika tilts,  kuru varēja uztaisīt bez naglām. Es iemācijos kā var noteikt koku augstumu un vecumu. Es uzzināju kāda ir mežstrādnieka darba uniforma. /Raivo/
 • Es iemācījos atpazīt, kas notiek ar koka mizu, vēl uzzināju kā mērīt koka augstumu un uzzināju, ka gandrīz katra lieta un katrs priekšmets ir taisīts no koka. /Enija/
 • Uzzinaju kā mēra kokus, kā skaita kokus. Bija ļoti interesanti. /Arta/
 • Es ieguvu lielākas zināšanas par mežu. Iemācījos mērīt koka augstumu un atklāju kā skaitīt kokus, un daudz ko citu. /Iluta/
 • Ko taisa no koksnes. Kā izskatās dzīvnieku, dabas parādību un kukaiņu bojājumi. Kā pareizi retina mežu. /Līva/
 • Iemācījos mērīt koku augstumus. Atklāju kā noteikt koku vecums. Ieguvu daudz vērtīgas informācijas. /Laima/
 • Iemācījos skaitīt kokus, taisīt tiltu, orientēties mežā. /Roberts/
 • Es ieguvu zināšanas par koku audzināšanu, iemācījos kā pareizi saprasts kurš koks ir jāgriež un atklāju jaunu prasmi - noteikt koka vecumu. /Annija/
 • Iemācījos mērīt kokus, noteikt koku vecumu. Jaunas atpūtas vietas Latvijā. /Estere/
 • Mani pārsteidza tas, ka koka vecumu var noteikt to nenogriežot. .Atklāju to, ka varētu mežā izdzīvot, jo ir daudz ēdamu lietu kā sēnes zaķu kāposti utt. Patika tas ka atklāju daudz ko jaunu par kokiem par sēnēm. /Elīna/
 • Iemācījos izmērīt koku augstumu, saskaitīt kokus lielā platībā un uzzināju ko taisa no koka. /Juris/
 • Es uzzināju kā skaitīt kokus, kā kopt jaunaudzes, kā retināt mežu. /Elēna/
 • Es ieguvu zināšanas,  iemācījos kā zināt, cik kokam gadu, atklāju daudz ko interesantu darbojoties mežā. Es tagat daudz ko zinu. /Liāna/
 • Es ieguvu no meža zīmuli, ko man iedeva skolotājs. Es atklāju kā vat noteikt koka vecumu. Es iemācījos, ka mežs arī var būt interesants. /Sindija/
 • Es iemācījos kā kopt jaunaudzes un tas man likās interesanti, ieguvu zināšanas, labus iespaidus un daudz svaiga gaisa, atklāju to, ka var noteikt koka vecumu bez koka nogriešanas. /Ieva/
 • Iemācījos kā izmērīt koka garumu, kā uztaisīt tiltu bez naglām, kas sastāv no koka. /Markuss/
 • Es, iemācijos noteikt, koku augstumu. Iemācijos aizsargāt mežu. Iemācijos būvēt 'Da Vinči'' tiltu. /Kārlis/
 • Es iemācījos mērīt augumu kokiem, uzzināju, kuri ir koksnes produkti, un skaitīt kokus. /Dāvis/
 • Es uzzināju kādi produkti satur koksni, kā var noteikt koka vecumu un kā noteikt koka augstumu /Valērija/


 

Dabaszinību skolotājas - Vija Caune, Ieva Babre