Eiropas Valodu diena Preiļu 1. pamatskolā.

       Preiļu 1. pamatskolā par tradīciju ir kļuvuši Eiropas valodu dienas pasākumi. Šogad visas nedēļas garumā no 25.-28.septembrim valodu jomas skolotāji mācību stundās piedāvāja skolēniem meklēt vārdu tulkojumus pat 19 Eiropas valodās. Lai atvieglotu darbu, varēja izmantot IT tehnoloģijas.
       5.a klases skolēni izstrādāja savu pirmo projektu “Kāpēc jāmācās dzimtā valoda?” Aptaujātie bija gan vienaudži, gan vecāki un vecvecāki. Visus vienoja atziņa – bez labām zināšanām dzimtajā valodā nevaram apgūt Eiropas citas valodas.
       6.b pētīja Eiropas valodas, darbojās grupās un uzzināja interesantus faktus, piemēram, Eiropā ir vairāk nekā 200 valodas, dažās valstīs ir vairākas oficiālās valodas.
       6.-7.klašu skolēniem vajadzēja uzmanīgi klausīties dziesmas un pateikt, kādā valodā skan. Grūti bija atpazīt dziesmu spāņu valodā.
       8.-9.klašu skolēni meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem par ES.
      Valodu nedēļas pasākumu mērķis saskanēja ar jaunā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķi. Tas ir mācīt tā, lai skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Caur daudzveidīgiem uzdevumiem tika rosinātas caurviju prasmes: domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība un  digitālā prasme.

M. Šķestere, I. Barone

5. a klases audzēkņi prezentē projektu “Kāpēc jāmācās dzimtā valoda?”

6.b iepazīstina ar valodu dažādību Eiropā.