Preiļu 1. pamatskola NORDPLUS PROJEKTĀ “Wonders in the country of science”

     Preiļu 1. pamatskolas skolotājas Laila Vibornā, Ilze Broka un Lolita Adamoviča projekta ietvaros no 28.oktobra līdz 2.novembrim viesojās Dānijas pilsētas Varde Sct. Jacobi Skole skolā.
     

    Šajā projektā piedalījās skolas no Islandes, Norvēģijas, Lietuvas, Dānijas un Latvijas. Projekta mērķis ir bērnu ieinteresētība apkārtējā vidē caur dažādiem izzinošiem, interesantiem eksperimentiem.  Nākamā projekta vizīte ir Norvēģijā.
    

    Preiļu 1. pamatskolas 3.c un 4.c piedalījās logo izstrādē. No katras valsts ir izvēļēts labākais logo, par kuru šobrīd notiek balsošana. Skolēni veica dažādus eksperimentus. Viss paveiktais tiek atspoguļots E-Twinning vidē.
    

    Iepazināmies ar Dānijas izglītības sistēmu Sct. Jacobi  Skole skolā, vērojām un iesaistījāmies dabaszinību  stundās, prezentējām savus eksperimentus 2. klases skolēniem un projekta dalībniekiem.
     Pārsteidz tas, ka regulāri notiek āra integrētās nodarbības dažādos mācību priekšmetos un skolēnu cieņa, attieksme pret darbu.
     Mums bija iespēja apmeklēt LEGOHUOSE Billundā, kur skolēniem notiek praktiskas nodarbības.
     Priecājāmies par atsaucīgiem projekta partneriem, jauko atmosfēru, atvērtiem skolēniem, dāņu kolēģu viesmīlību.

Laila Vibornā, Ilze Broka, Lolita Adamoviča