Zinātnes laboratorija “Laboratorium” viesojas Preiļu 1. pamatskolā.

 

Latvijas svētku nedēļā Preiļu 1. pamatskolā viesojās Zinātnes laboratorija “Laboratorium” Tas ir unikāls zinātniskais šovs, kas aizrauj un paplašina redzesloku, ļauj uztvert zinātni pavisam citādi un iemīlēt to.
  Šis atraktīvais zinātniskā teātra izbraukuma pasākums bija kā balva 9.a klasei par veiksmīgi realizētu eTwinning nacionālo projektu “Kustība PA”
  Skolēni ar neviltotu prieku un sajūsmu uztvēra un ļoti aktīvi ņēma dalību visās piedāvātajās aktivitātēs. Emocijas foto mirkļos pārvērta ķīmijas skolotāja Ieva Babre.

Preiļu 1. pamatskolas fizikas skolotāja Laila Vibornā