Latgales Skolēnu pašpārvalžu forums.

21. februārī Daugavpilī notika vērienīgs pasākums - Latgales Skolēnu pašpārvalžu forums, kurā piedalījās 58 skolas no visas Latgales! Ar skolēniem un skolotājiem līdzdarbojās Izglītības un zinātnes ministre, fantastiski pasniedzēji un dažādu pašvaldību pārstāvji! Bija jauks videosveiciens no Indijas, motivējoša uzruna skolēniem no Daugavpils mēra un fantastiska darbošanās kopā. Paldies visiem organizatoriem, īpaši Latgales Plānošanas reģionam un  Oskaram Zuģickim, darbu grupu vadītājiem, jauniešiem, skolotājiem, atbalstītājiem, Daugavpils Vienības pamatskolas skolēniem. Domāju, ka katram dalībniekam no šī foruma tika paņemta līdzi kāda jauna doma, ideja, pazīšanās, kas noderēs turpmākajā darbībā. Paldies Dacei Melbārdei par lielisko iespēju 5 jauniešiem no Daugavpils pilsētas, Balvu novada pašvaldības, Riebiņu novada domes, Preiļu novada un Daugavpils novada pašvaldības doties uz Briseli! Preiļu novadu šajā braucienā pārstāvēs Andželika Poļakova no Preiļu 1. pamatskolas 9. b klases. Lai izdodas!
                 

Informāciju sagatavoja - Ilze Broka, direktora vietniece Preiļu 1. pamatskola