Macību procesa nodrošināšana ārkārtas situācijas laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta (http://www.rdmv.lv/upload_files/Jaunumi/COVID1/Ministru_kabineta_rkojums_Nr._103.PDF) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē, nodrošinot mācības attālināti.

Turpmāk doti ieteikumi skolām, skolotājiem un vecākiem sekmīga mācību procesa plānošanai un īstenošanai attālināti ārkārtas situācijā.
Tālākus papildinājumus un ieteikumus skatīt: visc.gov.lv/ , www.skola2030.lv.

  • Izglītības iestādi slēdz uz laiku.
  • Skolu neapmeklē visi skolēni.
  • Pedagogi atbilstoši mācību priekšmetu programmai izstrādā apguves plānu konkrētai klasei, lai skolēni patstāvīgi apgūtu mācību vielu.
  • Pedagogi strādā (klātienē vai attālināti), nodrošinot mācību procesu.
  • Īpaša uzmanība pievēršama bērnu drošības jautājumiem.