"Atvērto durvju diena" Malnavas koledžā

 

    18. aprīlī, ar skolas atbalstu, 48 Preiļu 1. pamatskolas 7. – 9. klašu skolēni apmeklēja Atvērto durvju dienu Malnavas koledžā. Šim pasākumam skola bija gatavojusies, jo skolotāju pavadībā mūsu skolēni tika iepazīstināti ar koledžas mācību kabinetiem, bibliotēku, muzeju un ar studentu dienesta viesnīcu. Koledžas aktu zālē koncerta veidā tika prezentētas skolā apgūstamās mācību programmas un studējošo iespējas iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs. Iepazināmies ar skolu, tās apkārtni un mājup dodoties paēdām koledžas ēdnīcā pusdienas.
    Atliek tikai sekmīgi absolvēt 9. klasi un ir iespēja iestāties Malnavas koledžā, lai iegūtu ne tikai specialitāti, bet arī pirmās pakāpes augstāko izglītību.
    Kopā ar skolēniem Malnavas koledžā pabija skolotāja Anna Dzidra Bernāne.

Bildes no pasākuma