Spēle par Eiropu 7.klašu skolēniem.

    Sadarbībā ar Preiļu galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļu, Preiļu 1.pamatskolā 7. maijā 7. klašu skolēniem notika spēle “Ceļojums pa Eiropu”. Tika izspēlēti visdažādākie jautājumi par Eiropas valstīm, to ģeogrāfiju, kultūru, sportu, ievērojamiem cilvēkiem. Spēles noslēgumā dalībnieki saņēma dāvaniņas ar ES simboliku.

                    Dir. vietn. audz.darbā Digna Prodniece