Klāt 1. septembris (skolas direktora p. i. N. Šņepstes uzruna svinīgajā līnijā)

Cienījamie viesi!
Godājamie pedagogi, vecāki!
Mīļie bērni!
 
Man  prieks Jūs visus sveikt šajā jaukajā septembra dienā, Zinību dienā, kad tik daudz bērnu sāk savā dzīvē tik nozīmīgu jaunu posmu. Šogad tie ir 60 skolēni pirmajās klasēs un 623 visā skolā kopumā.
Šis ir īpašs gads mūsu valsts un pilsētas dzīvē – ir nosvinēta Preiļu 80. gadadiena un visi kopā gatavojamies sagaidīt Latvijas Republikas 90. dzimšanas dienu. Tas ir liels gods un atbildība.
Sveicu visus pirmklasniekus un novēlu viņiem, lai šī diena paliktu gaišā atmiņā. Vēlos arī teikt paldies viņu vecākiem par to, ka viņi tādus bērnus ir izaudzinājuši un nodevuši tālākā skolas gādībā.
Visu pārējo skolēnu vecākiem - paldies par jūsu rūpēm, par jūsu bērniem! Tas jums ne tik vien debesīs tiks atmaksāts, tas jums tiks atmaksāts virs zemes jūsu pašu vecumdienās.  Bērna audzināšana prasa pašaizliedzību, rūpes, gādību, materiālos līdzekļus, bet prieku par to, ka jūsu ģimenē aug bērns, nekas pasaulē nevar aizvietot.
Mēs varam priecāties, ka mums ir tik labi pedagogi. Es īpaši gribu sveikt Zinību dienā visus skolotājus un skolotājas un pateikties par viņu lielo ieguldījumu, jo viņu loma izglītībā ir būvēt pašus pamatus. Šogad mūsu skolas kolektīvā ir nelielas izmaiņas – mēs pateicāmies par lielo darbu, ko mūsu skolā paveica skolotāja Lūcija Ūzuliņa, kura nu baudīs pelnīto atpūtu.
Darbu uzsāks jauns mūzikas skolotājs Oļegs Koļesņičenko un, cerams, ka nākošajā mācību gadā- 2009./2010.- mūsu skolu skolēnu dziesmu un deju svētkos atkal pārstāvēs skolas koris ne tikai deju kolektīvi.
Skolas sociālās pedagoģes darbu šogad pildīs Ināra Krusta. Lai veicas realizēt iecerēto!
 Vēlos sveikt visus skolēnus, kas atgriežas skolā, cits ar lielu sajūsmu, cits ar bažām, ka, varbūt,  būs jāatgriežas pie dažiem priekšmetiem, kas ne tik labi gāja pie sirds. Bet vēlos Jums visiem atgādināt, ka šis ir pilnīgi jauns gads un jauna lappuse jūsu dzīvē. Vienalga, kā ir gājis iepriekšējā gadā, es varu apliecināt, ka šogad Jums ies labāk. Tikai nopietni jāstrādā, jātic saviem spēkiem, jāuzdrīkstas sapņot un jāpieņem izaicinājumi.
Bērniem ir no likteņa iedotas īpašas dāvanas, un ir būtiski, ka tās saredz un sniedz tam tālāko atbalstu. Tieši savu talantu un dāvanu izkopšanā nekad negribētos dzirdēt tādus vārdus, ka kādam bērnam nav dotības vienā vai otrā mācību priekšmetā. Es domāju, ka ne tēvs, ne māte nedrīkstētu kaut ko tādu teikt par savu bērnu, un arī neviens pedagogs par savu audzēkni.
Bērni nav vecāku un skolotāju īpašums. Viņi ir Visuma svētība, enerģijas nezūdamības likuma realizētāji. Bērni ir dvēseles, kuras atnākušas uz šo pasauli, lai izvēloties savus vecākus un skolotājus, saņemtu vajadzīgo mācību un izpildītu sev noteikto uzdevumu. Viņi ir likteņa dāvana, kura mums – pieaugušajiem ir jānodod nākošajām paaudzēm nesabojātā veidā.
Mēs varam būt laimīgi, ka varam dzīvot tik skaistā un gleznainā vietā Latvijā. Šeit Jums, mīlie bērni, ir daudzas priekšrocības, kādu nav lielpilsētu bērniem. Kompakti izvietotas un sakārtotas daudzas interešu izglītības iestādes. Ar novada domes gādību ir sakārtota un padarīta drošākā vide ap skolu – ir iekārtots regulējams krustojums. Katru gadu tiek labiekārtoti un mūsdienu mācību procesam atbilstoši aprīkoti mācību kabineti. Protams, darāmā vēl ir daudz. Taču ar mūsu visu aktīvu atbalstu un izpratni, ka ieguldījums izglītības attīstībā ir mūsu nākotnes pamats, viss izdosies. Izbaudiet un izmantojiet to, ko dzīve Jums ir sniegusi.
Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām. Domāsim gaišas un priecīgas domas, mīlēsim sevi un citus. Darīsim labāko iespējamo. Un ticiet- viss mums izdosies! Skolēniem – sekmīgs mācību gads, vecākiem prieks par savu bērnu paveikto, skolotājiem gandarījums par darbu. Lai mums visiem labi veicas!

Preiļu 1. pamatskolas direktora p.i. Nora Šņepste