Jaunas iespējas parādīt sevi un redzēt citus!

      Šī gada augusta mēnesī mūsu skola saņēma priecīgu vēsti no Latvijas Akadēmisko Programmu Aģentūras, ka dalība Mūžizglītības programmas  Comenius Skolu partnerības projektam „Tavs un cita tēls” ir apstiprināta!
     Partnerības mērķi ir paplašināt kulturālo redzesloku, sajust piederību Eiropai, palielināt skolēnu motivāciju apmeklēt skolu, kā arī vairot interesi par svešvalodām.
     Mūsu sadarbības partneri divu gadu garumā būs skolas no Itālijas, Slovēnijas, Polijas un Lietuvas.
Sadarbība starp skolām tiks veikta ar jauno tehnoloģiju palīdzību, radot iespēju uzlabot savas zināšanas gan informātikā, gan svešvalodās. Skolēni tiks iesaistīti daudzveidīgās un interesantās aktivitātēs, tādās kā: rotaļās, lomu spēlēs, prezentācijās, teatralizētos uzvedumos, kas savukārt radīs lielāku pašapziņu un izpratni par savu kultūru, pavirzot malā etniskās nesaskaņas un uzskatus.
     Divu gadu laikā tiks strādāts pie šādiem tematiem:

  • Ģimenes dzīve
  • Aizliegumi
  • Vīriešu un sieviešu attiecības
  • Autoritārā cieņa
  • Festivāli, reliģiozie svētki
  • Brīvā laika aktivitātes
  • Dzimtās vietas vēsture
  • Mūsdienu dzīves stils un kultūra


   Papildus notiks diskusijas par starptautisko attiecību pretrunām un saspīlējumiem Eiropā; nacionālajām, suverēnajām un lojalitātes attiecībām Eiropā; kā Eiropa iespaido jauniešu dzīvi; Eiropas Savienība un Padome; Eiropas vērtības.

    Projekta galarezultātā tiks izveidots CD, kurā tiks apkopots viss divu gadu garumā ieguldītais darbs.

     Kā redzat, mūs gaidu liels, pamatīgs darbs, kas atnesīs jaunas iespējas, jaunu pieredzi un jaunus draugus. Lai mums izdodas!

Angļu valodas skolotāja: Antra Gertmane