Mācību gada noslēguma pasākums - "...Es varu!"

Īsi pirms mācību gada noslēguma - 30.maijā Preiļu Kultūras namā tika pulcināti Preiļu 1. pamatskolas skolēni un skolotāji uz mācību gada noslēguma pasākumu "Izpausties un noticēt sev! Es varu!":

  • Lai atskatītos uz aizvadītajā mācību gadā paveikto;
  • Lai suminātu mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātus;
  • Lai teiktu pateicības vārdus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un sporta sacensību laureātiem;
  • Lai teiktu paldies skolotājiem, kuri skolēniem palīdzēja ikdienā un veicināja izaugsmi, lai skolēni būti gatavi augstvērtīgiem sasniegumiem;
  • Lai teiktu paldies skolēnu ģimenēm;
  • Lai apsveiktu labākos skolēnus mācībās katrā klašu grupā;
  • Lai būtu kopā un baudītu svētku koncertu, kurā uzstājās skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un skolēnu pašpārvaldes dalībnieki;
  • Lai priecātos par savu un skolasbiedru veikumu;
  • Lai būtu lepni par savu skolu.

Šī gada 9. klašu skolēniem vēlam veiksmīgi nokārtot eksāmenus, saņemt dokumentu par pamatizglītību un izvēlēties īsto mācību iestādi, lai turpinātu krāt zināšanas un sevi pilnveidot jomā, kas padodas vislabāk!
Tiekamies 9.klašu izlaidumā 15.jūnijā!
Vēlam visiem saulainu, aktīvu un interesantiem notikumiem piepildītu vasaru!

FOTO