Preiļu 1. pamatskolas muzeja atklāšana.

07.11.2008. – kaut arī šī diena Preiļu 1. pamatskolā varēja būt tāda pati kā visas citas dienas, tomēr bija iespēja to svinēt un padarīt jaukāku.
     Kāpēc? Pirmkārt, šajā dienā uz gadskārtējo tikšanos pulcējās pensionētie skolotāji un tehniskie darbinieki, otrkārt, tika oficiāli atklāts jaunizveidotais skolas muzejs. Radās iespēja šos pasākumus apvienot un stiprināt paaudžu saikni atmiņu gaismas starojumā.
    Muzejs bija pamatskolas sāpe, jo visi vēl atceras Preiļu 1. vidusskolas plašo muzeju, kurš skolotājas R. Grišānes vadībā darbojās gandrīz visu vidusskolas pastāvēšanas laiku (oficiāli gan tikai kopš 1965. gada).
    Skolas administrācijas un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktores Teklas Bekešas iecere izveidot ekspozīciju „Skolu pirmsākumi Preiļos”, radīt arī jaunu ekspozīciju par Preiļu 1. vidusskolas vēsturi pamazām ir īstenojusies. Muzejs skolā atkal darbojas (jau kopš 2008. gada marta).
    Tradicionālā lentes griešana izpalika, jo Zinītis (I. Urča) un Nezinītis (D. Urča) skolas muzejā lika skanēt vecajam, mīļajam skolas zvanam. Pirmo „stundu” iezvanīja skolas absolvents, 9. Saeimas deputāts, Jānis Eglītis. Zvans palīdzēja skolas direktora p.i. Norai Šņepstei teikt pateicības vārdus Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbiniekiem, īpaši Teklai Bekešai, Silvijai Berezovskai un Natālijai Pīzelei. Zvans, N. Pīzeles skandināts, atgādināja par turpmākajām muzeja iespējām pilnveidot skolēnu patriotisko audzināšanu. Zvans lika apzināties skolas muzeja vadītājai Ritai Lustikai atbildību par muzeja turpmāko darbu.
    Skolas sarīkojumu zālē skolotājas Ilzes Brokas dejotāji un skolotāja Arvīda Gžibovska dziedātāji mīļi sveica pensionētos skolotājus un tehniskos darbiniekus.
    Skolas administrācijas (N. Šņepstes), Preiļu novada domes
(J.Eglītis), skolas arodbiedrības (A. Bernāne) un kolēģu apsveikuma vārdi, ziedi un dāvanas tika veltīti šī gada jubilāriem – astoņdesmitgadniekiem Veronikai Kokinai, Verai Kuzminai, Anfisai Priekulei un Teklai Vaivodei. Domās bijām kopā arī ar jubilārēm Leontīnu Gailīti un Ilzi Lavrinoviču, kuras veselības dēļ nevarēja būt svētku sarīkojumā.
    Dienas izskaņā svētku mielastā turpināja visus klātesošos sildīt atmiņu gaisma.

 

Preiļu 1.pamatskolas skolotāja Rita Lustika