Konkurss 9. klašu skolēniem „Vai pazīsti Latviju?”

  Pēc garajām svētku brīvdienām 19. novembra pēcpusdienā 9. klašu skolēnu komandām bija iespēja piedalīties konkursā ”VAI PAZĪSTI LATVIJU?” Konkurss veltīts Latvijas 90. dzimšanas dienai, kurā skolēni varēja parādīt savas zināšanas par dabu, vēsturi, ģeogrāfiju un ķīmisko rūpniecību Latvijā.
  Katrā „stacijā” komanda izpildot uzdevumus, ko bija sagatavojušas skolotājas Vija Caune, Dace Kiuleniece, Digna Prodniece, Ieva Babre, ieguva punktus, kurus summējot, 9.a klases komanda (Kristīne Anspoka, Kristaps Kokarevičs, Ilze Jakovela, Vanda Sondore) ieguva 1. vietu un iespēju pirmajiem izvēlēties balvas ar skolas logo, 9.c klases komanda (Jānis Pastars, Laine Ivanāne, Sintija Logina)2. vietu un 9.b klases komanda (Raivis Pastars, Gints Gribusts) – 3. vietu.
 sk. Ieva Babre